Back

ANUNT ACORD din 13.12.2010

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOVanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

-“Construire centru agrement si SPA”, propus a fi amplasat in Predeal, str. Libertatii f.n.-titular ORASUL PREDEAL prin PRIMAR IONEL GOIDESCU din Predeal, str. Mihail Saulescu nr.127;

-“Construire hala pentru procese industriale”, propus a fi amplasat in Brasov, str. Narciselor nr.50-titular SC IUS SA prin ARNAUD MOULIN din Brasov, str. Narciselor nr.50;

-“Obtinere AD pentru desfiintare constructie”, propus a fi amplasat in Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.78-titular SC PROVERA ROM SRL prin SC ALTER EGO CONCEPT SRL din Brasov, str. Iuliu Maniu nr.7, corp A.

Informatiile privind proiectele propuse pot fi obtinute la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr.3 si la sediul titularilor de proiect, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630si vineri, intre orele 800-1400.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Brasov.