Back

ANUNT AMANARE INTERVIU EXAMEN PROMOVARE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA  MEDIULUI  B R A Ş O V

Nr.    5000/11.04.2011

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 56 alin.(1), art. 74 alin.(1) lit.a, art. 74 alin.(2), lit. a şi  lit.b, art. 126 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţa candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în gradul imediat superior,  că proba interviu  a examenului, programată a se desfăşura în 15 aprilie 2011, ora 10.00, conform anunţului nr. 3642/11.03.2011, se amână pentru  data de 18 aprilie 2011, ora 9.00,la sediul din str. Politehnicii, nr 3 . 

  

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ