Back

ANUNT DEZBATERE PUBLICA SC GEOBAY GLOBAL SRL

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA

 

   AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOVanunţă publicul interesat asupra depuneriiraportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul „Construire centrala pentru producerea energiei electrice pe baza de biomasa (deseuri lemnoase)” propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Feldioara, identificat prin extrase CF nr. 100144-Feldioara, nr. CAD. 850 si nr. 100143-Feldoiara, nr. CAD. 856, titularSC GEOBAY GLOBAL SRL.

    Tipul deciziei posibile luate de APM Brasov poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 şi la sediul SC GEOBAY GLOBAL SRL, Bucuresti, str. Ion Cimpeanu nr. 11, et. 4, cam. 416, modul V, sector 1, în zilele de luni - joi între orele 8 – 16 :30 si vineri între orele 8 – 14  .

    Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmbv.anpm.ro.

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la PRIMARIA FELDIOARA,  str. O. Goga nr. 55, în data de 09.12.2010, începând cu orele 16 .

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, până la data de 09.12.2010.

 

Data afişării anunţului pe site

16.11.2010