Back

ANUNT SOLICITARE ACORD DE MEDIU din 02.11.2010

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOVanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

-“Recuperarea caldurii reziduale din gazele arse si transformarea ei in energie electrica”, propus a fi amplasat in comuna Hoghiz, str. Padurii nr.1-titular SC LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA din Bucuresti, sector 1, str. Modrogan nr.20;

-“Demolarea utilajelor tehnologice si a traseelor tehnologice de la instalatiile de hidrazina si acool furfurilic”, propus a fi amplasat in Victoria, Aleea Uzinei nr.8-titular SC VIROMET SA din Victoria, aleea Uzinei nr.8;

-“Amplasare instalatie pentru tratarea si acoperirea metalelor si a instalatiei de neutralizare a apei reziduale”, propus a fi amplasat in Codlea, str. Rampei nr.1-titular SC UNIVERSAL TEHNOPROIECT SRL prin URSU ILEANA din Bucuresti, str. Racari nr.53, bl.71A;

-“Reabilitare pod acces si drum incinta RMX Brasov”, propus a fi amplasat in Brasov, str. Zizinului nr.121-titular SC CIVILPROIECT pentru SC HOLCIM SA din Bucuresti, sector 1, str. Primaverii nr.57.

Informatiile privind proiectele propuse pot fi obtinute la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr.3 si la sediul titularilor de proiect, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630si vineri, intre orele 800-1400.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Brasov.