Back

ANUNTURI CAT+CIA+CSC 06.02.2012

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei  de mediu  pentru:  

 S.C. REMCO SRL – Tipografie – in Fagaras, str.Mihai Viteazu, nr.1;

SC WOODMAN SRL – atelier tamplarie  - Rasnov , str Garii nr 99

SC RECON SA – operatiuni de  mcanica generala- Brasov str  Agricultorilor nr 27

SC B.R. COURIER  SRL –Colectare deseuri nepericuloase „ in Fagaras, str. Hurezului nr. 1-Parc industrial, jud. Brasov;

SC ABC HAPPY CAR SRL – spalatorie auto- Fagaras str Trandafirilor nr 107;

SC STOP UNU SRL – statie distributia carburanti  - Sanpetru str Zaharia Barsan, DJ6 ;

ALEXANDRU MONICA NICOLETA Intreprindere individuala – pensiune Sambata de Sus – zona turistica

SC EUROCOPTER  ROMANIA SA- Revizii reparatii aeronave– Ghimbav, str Aeroportului nr 1A;

SC  COMBIST SRL – Hotel restaurant- Predeal ,Predeal, str.Trei Brazi nr.3;

ZDRAILA SERVICE SRL – Brasov str Vulcan, nr 41- hotel ,restaurant  ;

SC STOP UNU SRL - com. Sanpetru, str. Zaharia Barsan nr. DJ6, ob. 2 - statie distributie carburanti in com. Sanpetru, str. Zaharia Barsan nr. DJ6, jud. Brasov;

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de revizuire a autorizatiei  de mediu  pentru:  

SC GAN EXPERT SRL- Fabricare mobilier” in com. Recea, str. Principala nr. 98

SC ELECTROPRECIZIA SA- Sacele str Parcului  nr 18- revizuire autorizatie emisii gaze cu efect de sera ;

 

 

Anunta publicul interesat asupra deciziei privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru:

            PRIMARIA BUDILA – modernizare drum forestier  Valea Morii;

SC TRUCHA PODEROSA SRL – construire drumuri de acces  pentru  parc fotovoltaic si racordare la reteaua electrica – Com Feldioara

SC ROMLAND  TRANSILVANIA SRL- modernizare si extindere  ferma agrozootehnica – Crizbav, str Lunga, nr 270

SC SANCAT TRANS SRL –construire spalatorie auto – Brasov, Fundatura Harmanului  nr 4

SC ICCO ENERG SRL - Executie capacitate de productie energie electrica prin montare panouri fotovoltaice pe halele din ICCO PARC INDUSTRIAL”, Ghimbav, str. Aeroportului nr. 6, jud. Brasov            

PRIMARIA BRASOV –„ Sistem integrat de parcari - Parcare Spitatlul Militar Regina Maria „ in Brasov, str. Pietii f.n, jud. Brasov;

 

Anunta publicul interesat asupra deciziei adoptare fara aviz de mediu  pentru:

RUJA  DORIN – PUZ- Harman;Construire hale depozitare, productie, birouri si imprejmuire proprietate  in jud.Brasov, com.Harman;

            GABRIEL  ROZNOVAT – PUZ- Parcelare teren, construire locuinte si dotari complementare  e  in com.Halchiu jud.Brasov;

 

           

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc  in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect ;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu