Back

ANUNTURI CAT+CIA+CSC din data de 30.07.2012

 

 ANUNTURI    CAT+CIA+CSC din data de  30.07.2012

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei  de mediu  pentru:  

SC ARTIMA SA- Centru comercial  Brasov, Calea Bucuresti, nr. 71;

SC REMAT INVESTMENT SRL– Colectare deseuri metalice feroase si neferoase in Fagaras, str.13 Decembrie,nr.126;

SC LIDA SRL –  „ Atelier prelucrari mecanice „ Brasov str.Turnului nr.5

SC TRANS TUDEX  – Exploatari forestiere in jud. Brasov;

SC FOREST SEN SRL- – Exploatari forestiere in jud. Brasov;

SC COCOTIER SRL– Exploatari forestiere in jud. Brasov;

SC MELINDA SRL– Exploatari forestiere in jud. Brasov;

SC D.T. FOREST SRL  – Exploatari forestiere in jud. Brasov;

SC MESAR SRL   – Exploatari forestiere in jud. Brasov;

SC VEL PITAR SA –   Fabrica de produse de panificatie si patiserie in mun. Brasov, str. Avram Iancu nr. 98;

  SC P.A.P.S. SRL Brasov, str. Fundatura Harmanului nr. 2  –  Prelucrari mecanice piese schimb pentru autovehicule;

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de revizuire a autorizatiei  de mediu  pentru:  

SC LUKOIL ROMANIA SRL–   Statie distributie carburanti in Sacele, Calea Bucuresti, nr. 9;

  

Anunta publicul interesat asupra deciziei privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru:

SC ECO ENERGIA BRASOV SA-   „Sistemul de captare , colectare si valorificare a biogazului din celula   I si II  activa din  Depozitul  Ecologic Zonal Brasov”

SC SOLAR PARK BRASOV SRL-   „ Alimentare cu energie electrica servicii interne a centralei fotovoltaice Parau ”;

SC  IRCA  SRL – exploatare nisipuri si pietrisuri – Vulcan, fn ;

  

            Anunta publicul interesat asupra deciziei adoptare fara aviz de mediu  pentru:

ORPIS STELA- PUZ –Construire 4 case de vacanta in  Com.Recea, Sat Dejani, jud. Brasov. 

SC  SOLAR PARK BRASOV SRL-– PUZ modificator -  Schimbare destinatie din zona rezidentiala in parc fotovoltaic cu centrala fotovoltaica de 45 MW si statie de transformare in sat Grid zona DN1 f.n, com. Parau, jud. Brasov;

              NEGOITA ADRIAN si altii, or. Ghimbav, zona Livada Veche – PUZ Construire locuinte individuale;

VUJEU DUMITRU GEANI, jud. Brasov, str. Petofi Sandor nr. 27 –  PUD Reamenajare si extindere centru de formare profesionala in turism, imprejmuire si construire zid de sprijin pentru amenajare parcare;

GIRAS ISTVAN si altii  PUZ-  „ Construire locuinte unifamiliale, sediu firma si spatiu comercial” Sacele, str. Campului f.n., jud. Brasov.

MOLDOVAN ION CRISTIAN-PUZ-  „ Construire 12 case de vacanta” in extravilan Rasnov, str. Glajarie-Raul Mare f.n., jud. Brasov.

  

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc  in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect ;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu

13 zile  calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a : deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „Natura 2000 „