Back

APM Braşov colectează de la toţi cei interesaţi propuneri de proiecte pentru a fi incluse în Protofoliul de proiecte din Planul Naţional pentru Protecţia Mediului – Termen PRELUNGIT PANA LA 31 mai 2011

 ÎN ATENŢIA TUTUROR  FACTORILOR INTERESAŢI(autorităţi şi instituţii publice locale, instituţii de învăţământ sau cercetare, agenţi economici, ONG-uri,  alte persoane fizice sau juridice)

Referitor la:Colectarea propunerilor de proiecte pentru includerea în Portofoliul Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

 

 

AGENŢIA PENTRU PRPTECŢIA MEDIULUI   BRAŞOV  primeşte  propuneri de proiecte (în format electronic la adresa de e-mail:  relatii.publice@apmbv.anpm.ro) în vederea actualizării de către  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Bucureşti  a  Planului  Naţional  de  Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM),  de la toţi factorii interesaţi,  până la data de 12 mai 2011.

PNAPM va cuprinde portofoliul de  proiecte ce va fi aprobat de către Comitetul Interministerial. În vederea realizării acestui portofoliu se vor colecta propunerile de proiecte de la cei interesaţi, urmând a se realiza evaluarea, selectarea şi prioritizarea acestora.

Propunerile de proiecte se întocmesc pe baza  Fişei pentru propunerea de proiect PNAPM, a instrucţiunilor şi a listei codificării directivelor publicate pe site-ul APM Braşov:   http://apmbv.anpm.ro.

Propunerile de proiecte vor fi de importanţă naţională şi pot viza oricare dintre domeniile de protecţia mediului descrise în Fişa pentru propunerea de proiect PNAPM.

Propunerile care vor fi incluse în PNAPM vor avea un avantaj în plus la solicitarea finanţării.

Persoană de contactpentru informaţii şi  sprijin pentru completarea fişelor pentru propunerile de proiecte: Angela Bubuianu, consilier Comp.Proiecte, Relaţii Publice,  tel.0268 419013, int.26.