Back

DECIZII SAPTAMANA 3

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

     Ca urmare a solicitării de revizuire a acordului de mediu, adresate SC HIDRO-ESTE SRL  din  Bucuresti, Sector 3, B-dul Unirii nr. 68, bl. K, sc.1, etj. 8, ap.31, pentru proiectul Construire microhidrocentrala pe raul Ucea; Roata hidraulica pentru captarea apei, conducta transport, conducta fortata, centrala electrica, conducta evacuare” propus a fi amplasat în  extravilan comuna Ucea, jud. Brasov, inregistrată la APM Brasov cu nr.213/06.01.2011,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.01.2011, că proiectul Construire microhidrocentrala pe raul Ucea; Roata hidraulica pentru captarea apei, conducta transport, conducta fortata, centrala electrica, conducta evacuare” propus a fi amplasat în  extravilan comuna Ucea, jud. Brasov),nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, 3a- Instalatii pentru producerea energiei electrice;

Revizuirea proiectului s-a facut in conformitate cu Ord. Nr. 135/2010, Art. 46 (1); obiectul revizuirii consta in modificarea traseului conductei de aductiune; noul traseu se afla in fond forestier , suprafata de defrisat este de 0,2767 ha, volumul defrisat de 78,29 m3.

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: se propune realizarea unei unei microhidrocentrale pe malul stang raului Ucea  la 5,73 m de rau, cu urmatoarele caracteristici: debit 1,48m3/s; cota captarii 651,5 m; cota de restituire a centralei 500m; cadere bruta 151,5m; cadere neta 140,5 m; lungimea conductei fortate  6019 m; puterea instalata a centralei 2039, 89 Kw; tip tubina Crossflow (Ossberger).

 Constructii aferente:

-priza de captare, respectiv prag deversor cu L=10m, H=1,5 m, D=3 m si scara pentru pesti;

-canal de captare din beton armat cu L=1,40 m; H=0,80 m; panta 0,1%;

-conducte de aductiune de poliester cu fibra de sticla, cu L=6190 m si D=1000 mm, ingropate pe malul stang al raului Ucea.

-constructie care adaposteste o turbina tip Crossflow (Ossberger) si inatalatiile electrice si mecanice aferente. Pentru situatii de urgenta s-a prevazut echiparea centralei cu un by-pass.

-canal de fuga pentru restituirea apei in rau,  cu L=6m.

 

b) cumularea cu alte proiecte – nu au fost prezentate in documentatie alte proiecte propuse in zona;

c) utilizarea resurselor naturale –se foloseste apa prin captarea partiala a raului Ucea, care apoi se restituie albiei raului printr-un canal de fuga;

d) productia de deseuri - pe perioada de executie se produc: pamant din sapatura, moloz si deseuri menajere, care sunt gestionate corespunzator;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care prin proiect se iau masuri de reducere ;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–  atat pe

pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului:folosinta actuala a terenului  este domeniu public si proprietate privata, fond forestier, terenuri agricole si neproductive.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite- lucrarile se executa partial in zona impadurita, se vor face defrisari de 5 m3+78,29 m3 pe o suparafata de 0,015 ha+0,2767 ha.

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– proiectul se realizeaza in Sit Natura 2000 ROSPA 0098  “ Piemontul Fagaras”;  prin proiect se prevad masuri de  diminuare a impactului pentru speciile din flora si fauna salbatica;

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate – proiectul nu se realizeaza intr-o zona populata;

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu, inclusiv pe biodiversitate.

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

I.  Masuri propuse de diminuare a impactului in perioada de constructie:

a) Masuri de diminuare a impactului inSPA (Sit de protectie avifaunistica) „Piemontul Fagaras”:

-lucrarile de constructie se vor efectua in afara perioadei de reproducere a populatiilor de pasari;

-se va evita taierea nejustificata a arborilor si arbustilor;    

-organizarea de santier se va face la o distanta minima de 300 m fata de rau;

-se vor restrange pe cat posibil suprafetele santierelor si depozitelor de materiale;

-reparatiile utilajelor si mijloacelor de transport nu se vor face deacat in incinte specializate si autorizate;

-lucrarile de ingropare a conductei de aductiune vor fi efectuate secvential;

b) Masuri de diminuare a impactului in SCI (Sit de importanta comunitara) „Muntii Fagaras”:

-pentru a asigura migratia si reproducerea ihtiofaunei, pe langa debitul ecologic de min. 42 l/s se va asigura in lunile aprilie-mai si octombrie un debit total de 100l/s in aval;

-pe partea superioara a canalului va fi amplasat un gratar care nu va permite accesul pestilor in canal;

-pastrarea caracteristicilor naturale ale morfologiei albiei raului;

-pastrarea regimului natural de adancime a raului de interes;

-excluderea crearii de bariere de poluare in raul de interes;

-excluderea activitatilor de curatare a albiei de masa organica naturala moarta (lemn, frunze, ierburi, etc.) cu exceptia zonelor de lucru efectiv.

-excluderea activitatilor de extragere de piatra si nisip din albia raului;

-excluderea si evitarea actiunilor tehnice agresive cu impact direct sau indirect asupra raului in perioada primaverii (aprilie si mai) si a inceputului verii (iunie), cat si la sfarsitul toamnei (octombrie si noiembrie), pentru a nu deranja pestii in perioada de reproducere;

-vor fi luate masuri de protectie impotriva poluarii raului, o atentie speciala trebuie acordata poluarii cu carburanti si combustibili;

-pentru a preveni poluarea raului lucrarile vor fi proiectate in asa fel incat utilajele folosite sa patrunda de cat mai putine ori in rau, pentru a preveni poluarea acestuia, cat si deranjarea comunitatilor de ihtiofauna prezente;

-restrangerea la maximum posibil a suprafetelor acvatice perturbate de utilajele folosite;

-respectarea unei distante minime (100m) fata de rau, pentru a preveni deversarile de poluanti in acesta; drumurile de acces vor fi proiectate astfel incat in cazul unei viituri mari sa nu fie inundate de rau, pentru a preveni poluarea acestuia;

-organizarile de santier se vor reglementa distinct, atat din punct de vedere al protectiei mediului , cat si din punct de vedere al gospodaririi apelor;

-se vor lua masuri de preantampinare a deversarilor de substante cu potential toxic sau mutagen (ape menajere, ape tehnologice, carburanti, uleiuri, detergenti, etc.);

-apa menajera rezultata de la grupurile sanitare va fi colectata si evacuata intr-un bazin vidanjabil;                           

-interzicerea circulatiei autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului pentru a nu deranja comunitatile de ihtiofauna;

-interzicerea stationarii si spalarii autovehiculelor in rau sau cu apa din rau;

-interzicerea repartiilor la utilaje si mijloacele de transport in afara incintelor specializate autorizate, cu exceptia situatiilor de necesitate , in acest ultim caz cu luarea tuturor masurilor de diminuare a impactului activitatii respective;

-lucrarile de amenajarea albiilor se vor executa cu preponderenta din materialele naturale existente in zona;

-asigurarea unui sistem de colectare, scurgere si preepurare pana la concentratii admisibile a apelor infestate care provin de pe platforma drumului;

c) Masuri de diminuare a impactului pentru urmatoarele specii prioritare care se regasesc in anexele 4A si 4Bdin OUG 57/2007:

MAMIFERE

Rhinolophus hipposideros– se va evita taierea nejustificata a arborilor, folosirea utilajelor zgomotoase se va restrange la minimum posibil, lucrarile vor fi efectuate dupa sezonul de imperechere (toamna); proiectul nu va afecta locuri preferate pentru formarea coloniilor de maternitate (poduri de cladiri, turnuri, incaperi subterane incalzite);

Myotis myotis - se va evita taierea nejustificata a arborilor, folosirea utilajelor zgomotoase se va restrange la minimum posibil, lucrarile vor fi efectuate dupa sezonul de imperechere (toamna);

Canis lupus si Ursus arctus -se va evita taierea nejustificata a arborilor, folosirea utilajelor zgomotoase se va restrange la minimum posibil, se va evita distrugerea nejustificata a habitatelor naturale, taierea nemotivata ; in locurile unde a fost inevitabila taierea arborilor, se vor planta puietii speciilor autohtone taiate;

AMFIBIENI

Triturus cristatus si Triturus montandoni– se va evita afectarea de catre infrastructura temporara a habitatelor naturale si seminaturale, toate habitatele afectate (in special zonele umede) vor fi renaturate adecvat dupa finalizarea lucrarilor;

Bambina variegata – pentru a diminua restrictionarea miscarii amfibienilor (si a reptilelor) de catre santurile sapate (capcane potentiale), in cazul santurilor care vor fi descoperite timp de mai mult de doua zile, se vor construi iesiri de amfibieni: la distante regulate (50 m) se vor excava platouri cu inclinatie mica care leaga fundul santului cu nivelul solului, astfel facand posibila iesirea animalelor cazute in santul conductei de aductiune.

INSECTE

Ophiogomphus cecilia– evitarea  afectarii de catre infrastructura temporara a habitatelor naturale si semi-naturale, in special cele ripariene, toate habitatele afectate vor fi renaturate adecvat dupa finalizarea lucrarilor; pentru a minimaliza degradarea calitativa si /sau pirderea temporara a habitatelor, lucrarile de ingropare a conductei de aductiune vor fi efectuate secvential;

Callimorpha quadriopunctaria – se va evita distrugerea nejustificata a habitatelor naturale, teierea nemotivata a arborilor, arbustilor, tufisurile de liziera; toate habitatele afectate vor fi renaturate adecvat dupa finalizarea lucrarilor;

Osmoderma eremita si Lucanus cervus – in vederea ocrotirii acestui habitat rar si pretios, se exclude taierea stejarilor batrani situati pe marginea segmentului de drum aflat intre marginea padurii si drum;

Rosalia alpina– se va evita taierea arborilor ( in special a fagilor) batrani din padure si din zona potential afectata; in cazul in care acesta este inevitabil, dupa teminarea lucrarilor, in procesul de renaturalizare se vor planta alti fagi;

Phyganophilus ruficollis si Morimus funereus – evitarea distrugerii (defrisarii) nejustificate a fagilor si stejarilor; daca aceasta este inevitabil, dupa terminarea lucrarilor, se vor planta puieti din speciile taiate;

Carabus hampei – toate habitatele afectate (in special pasunile, fanetele, zonele umede) vor fi renaturate adecvat dupa finalizarea lucrarilor; se vor planta puietii speciilor autohtone taiate; deoarece aceasta specie traieste la nivelul solului, pentru minimalizarea impactului se vor lua urmatoarele masuri:

  -in cursul saparii santului pentru ingroparea conductei de aductiune pajistea naturala sa fie inlaturata in caramizi de gazon, care dupa ingroparea conductei vor fi asezate la locul initial;

  -lucrarile de ingropare a conductei de aductiune sa fie efectuate secvential .

Pholidoptera transsylvanica

-ingropare secventiala a conductei de aductiune;

    -evitarea efectuarii de catre infrastructura temporara a habitatelor naturale si semi-naturale prin renaturarea adecvata a habitatelor afectate;

       -inlaturarea pajistii naturale in caramizi de gazon sau prin acoperirea solului gol (dupa terminarea lucrarilor) cu fan cosit tarziu (auguat) la maturitatea pajistilor; pentru ca compozitia de specii sa fie cat mai specifica zonei- fanul folosit trebuie cosit cat mai aproape de suprafetele renaturate, in habitate semi-naturale.

Chilostoma banaticum

  -ingropare secventiala a conductei de aductiune;

  -se va evita taierea nejustificata a arborilor si arbustilor

  -renaturarea adecvata a habitatelor afectate;

PLANTE

Meesia longiseta si Drepanocladus vernicosus-se va evita distrugerea nejustificata a habitatelor naturale, taierea nemotivata a arborilor, arbustilor (substraturi potentiale pentru muschi); toate habitatele forestiere vor fi renaturate adecvat dupa finalizarea lucrarilor.

PASARI

Motacilla alba, Motacilla flava, Motacillacinerea, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Regulus regulus, Aegithalos cudatus, Sitta europaea, Nucifraga caryocatactes, Corvus corax, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Coccothraustes coccothraustes.

-lucrarile de constructie se vor efectua in afara perioadei de reproducere a acestora (sfarsitul verii si toamna);

-evitarea afectarii de catre infrastructura temporara a habitatelor naturale si semi-naturale, toate habitatele afectate ( in special pasunile, fanetele, zonele umede) vor fi renaturate adecvat dupa finalizarea lucrarilor;

-lucrarile de ingropare a conductei de aductiune vor fi efectuate secvential;

-se va evita distrugerea nejustificata a habitatelor naturale, taierea nemotivata a arborilor, si arbustilor (daca aceasta nu este posibil, vor fi plantati puietii speciilor autohtone respective);

-in cursul saparii santului pentru ingroparea conductei de aductiune pajistea naturala va fi inlaturata in caramizi de gazon, care dupa ingroparea conductei vor fi asezate la locul initial.

d) alte masuri:

-organizarea generala de santier va fi localizata pe suprafata destinata microhidrocentralei ( pana la momentul demararii constructiei), dupa care va fi localizata ( prin acordul administratorului), pe suprafetele depozitarii masei lemnoase extrase din fondul forestier;

-santierul, drumurile de acces provizoriu si toate suprafetele a caror invelis vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale, sub atenta indrumare a unui biolog, pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi in aria vizata de proiect;

-pe o perioada de minim 3 ani, se va verifica la incepultul si sfarsitul perioadei de vegetatie, stadiul de refacere a habitatelor afectate, cu obligatia beneficiarului de a interveni cu lucrarile necesare de corectare;

-pentru a evita distrugerea comunitatilor de macrovertrebrate bentonice ( baza trofica pentru ihtiofauna), de catre depunerile de sedimente generate de lucrarile de constructie a captarilor de apa, respectiv montare conducte de aductiune, se vor stabili si aplica masuri de retentie a acestora in perimetrul lucrarilor;

-se interzice depozitarea de materiale de constructie si a deseurilor, in afara perimetrului organizarilor de santier;

-se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru  functionarea santierului ( drumuri de acces, drumuri tehnologice), in scopul minimizarii impactului de orice natura asupra habitatelor/speciilor pentru care au fost declarate SPA piemontul Fagaras/SCI Muntii Fagaras;

-pentru a evita disturbarea pasarilor, mamiferelor ( in  special vidra) din zona, este recomandabil ca lucrarile sa se efectueze pe tronsoane scurte si in intervale de timp ce nu se suprapun cu perioadele de imperechere/cuibarire;

Constructorul se va obliga sa reduca volumul lucrarilor ( in special in zona de constructie a pragului pentru captare) in perioada de reproducere a pastravului;

-indiferent de modificerile de proiect ce pot sa apara in timpul lucrarilor de constructie ( in special pe traseul conductei de aductiune), se vor respecta masurile din studiu;

-solutiile constructive preconizate trebuie sa asigure posibilitatea evacuarii permanente a uni debit egal cu debitul cel mai mic intalnit pe vale;

-eventualele neconcordante intre proiectul tehnic (in special pe traseul conductei de aductiune) si situatia de in teren vor fi rezolvate prin identificarea altor solutii tehnice de executie, fara a abate traseul conductei analizat in studiu;

 II.  Masuri propuse de diminuare a impactului pe perioada de functionare:

-in timpul functionarii microhidrocentralei, nisipul si namolul adunat la priza de captare vor fi eliminate in mai multe etape, pentru a preveni tulburarea excesiva a apei, astfel fiind asigurata una dintre conditiile de baza pentru supravietuirea si reproducerea pastravului si a zglavocului;

III.  Masuri de monitorizare a impactului in perioada de functionare:

-monitorizarea populatiei de zglavoc (Cotus gobio) in raul Ucea si in cazul unor schimbari negative semnificative, luarea masurilor necesara pentru readucerea populatiei locale la starea initiala.

 

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

5) ste obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, pentru a nu se produce poluari ale solului sau apei prin pierderi de uleiuri; autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din incinta pentru a nu murdari drumurile publice;

6)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988;

7) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor se vor depozita la rampe autorizate de catre societati autorizate.

 

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

  

                                                                                                      SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                      Ing. Sorin Hornoiu

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu         

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

     Ca urmare a solicitării de revizuire a acordului de mediu, adresate SC TREPTE SRLprin SC LUC INSTAL 2000 SRL  din  Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 94, ap. 6, jud. Brasov, pentru proiectul „Extindere retele de apa si de canalizare, bransamente de apa si racorduri de canalizare pentru 10 imobile P+M” propus a fi amplasat în Brasov, str. Dihamului f.n.(cartier Stupini) , jud. Brasov,  înregistrată la APM Brasov cu nr.341/10.01.2011

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                autoritatea competentă pentru protecţia mediuluiBrasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.01.2011, că proiectuldin  Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 94, ap. 6, jud. Brasov, pentru proiectul „Extindere retele de apa si de canalizare, bransamente de apa si racorduri de canalizare pentru 10 imobile P+M” propus a fi amplasat în Brasov, str. Dihamului f.n.(cartier Stupini) , jud. Brasov,nuse supune evaluarii impactului asurpa mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, 10 b- proiecte de dezvoltare urbana;

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului: se propune extinderea retelei de apa si canalizare din Calea Feldioarei, pentru 10 locuinte din str. Dihamului f.n. si realizarea de racorduri. Pentru realizarea acestor lucrari se vor acupa temporar suprafete de teren dupa cum urmeaza:

 

 

Domeniu public

Domeniu privat

asfalt

drum pamant

drum pamant

lungime

m

latime

m

suprafata

mp

lungime

m

latime

m

suprafata

mp

lungime

m

latime

m

suprafata

mp

Retea apa

60

0,9

54

85

0,7

59,5

75

0,9

67,5

Retea canalizare

60

1,1

66

77

0,9

69,3

79

1,1

86,9

Bransament apa

 

 

 

 

 

 

60

0,7

42

Racord canalizare

 

 

 

 

 

 

55

0,8

44

 

Total suprafete afectate  de lucrari

 

 

120

 

 

128,8

 

 

240,4

 

Pentru alimentarea cu apa a celor 10 locuinte P+M de pe strada Dihamului, se vor executa urmatiarele lucrari: extindere retea, cuplare conducta, camin de vane, hidranti de incediu, camine de apometre.

Pentru realizarea canalizarii caselor se vor executa retele de canalizare si camine de vizitare. Apele pluviale de pe sarpante vor fi colectate in jgheaburi si burlane exterioare si vor fi evacuate liber, pe spatiul verde din jurul locuintelor.

b) cumularea cu alte proiecte – in zona s-au executat case de locuit.

c) utilizarea resurselor naturale –

d) productia de deseuri - pe perioada de executie se produc: pamant din sapatura, moloz si deseuri menajere, care sunt gestionate corespunzator;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : in perioada de executie a lucrarilor, emisiile poluante in aer si zgomotul sunt generate de utilajele folosite si de mijloacele de transport materiale de constructie si forta de munca, pentru care prin proiect se iau masuri de reducere ;

f) riscul de accident tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate–  atat pe

pe perioada de executie, cat si pe perioada de functionare se iau masuri de reducere a riscului;

 

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinta actuala a terenului:folosinta actuala a terenului  este domeniu public si proprietate privata.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

  a) zonele umede – nu este cazul

  b) zonele costiere – nu este cazul;

  c) zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

  d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

  e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

   f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare– nu este cazul.

   g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

   h) ariile dens populate – proiectul  se realizeaza intr-o zona populata;

   i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

    b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

    d) probabilitatea impactului – redus pe perioada de executie;

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu, inclusiv pe biodiversitate.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile HG 349/2005,  OUG 78/2000 al MAPM, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 si aprobata cu Legea 27/2007 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4) Se vor respecta conditiile impuse prin acorduri si avize de catre celelalte autoritati;

5) ste obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, pentru a nu se produce poluari ale solului sau apei prin pierderi de uleiuri; autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din incinta pentru a nu murdari drumurile publice;

6)Nivelul de zgomot maxim admis va fi la limita unitatii, conform STAS 10009/1988;

7) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor se vor depozita la rampe autorizate de catre societati autorizate.

 

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ciprian Bancila

 

                                                                                                      SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                      Ing. Sorin Hornoiu

 

INTOCMIT:Consilier  Adriana Boeriu