Back

DEZBATERE PUBLICA ASUPRA ELABORARII VARIANTEI FINALE A PLANULUI REGIONAL DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU REGIUNEA 7 CENTRU -SIBIU

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov anunta transmiterea  pe site-ul Agentiei  Regionale pentru Protectia Mediului Sibiu  a variantei revizuite a Planului Regional  de Gestionare a Deseurilor  pentru   –Regiunea 7 Centru  ,cu urmatorul continut:

     “Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu(A.R.P.M.Sibiu) in calitate de titular anunta publicul interesat asupra  elaborarii variantei revizute a Planului Regional de Gestionare a Deseurilor  pentru Regiunea 7 Centru.

      Varanta revizuita a planului poate fi consultata la sediul A.R.P.M.Sibiu  si per site-ul  www.arpmsb.ro. Observatiile publicului se pot inainta pana la data de  31.ianuarie 2011 (15 zile de la  publicarea  ultimului) la sediul A.R.P.M.Sibiu  si pe adresa de e-mail  office@arpmsb.anpm.ro.Orarul de consultare a planului  si de depunere a observatiilor  publicului la sediul A.R.P.M.Sibiu  din str.Hipodromului nr.2A:Luni-Joi orele 9.00-16.00