Reglementări > Autorizatia integrata de mediu

tipareste trimite pe mail

 Autorizatia integrata de mediu

Detalii

Autor: APM Braşov,
Adăugat: 2010-08-23 12:41:59
Ultima actualizare: 2013-08-02 08:22:49

Taguri

 

Definiţie:actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul 818/2003 modificat şi completat cu Ordinul 1158/2005, competenţa de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revenind agenţiilor regionale pentru protecţia mediului

Lista activităţilor care intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE privind controlul integrat al poluării şi pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este dată în Anexa 1 a OUG 152/2005 aprobată cu modificări prin Legea 84/2006.

Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este aprobat prin Ordinul 36/2004.

TRANSFERUL AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

• orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG 195/2005privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• la transferarea totală sau parţială a autorizaţii integrate de mediu, este necesară depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în conformitate cu prevederile OM 36/2004;

• pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu;

• dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea ca îşi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din planul de acţiuni;

• actele necesare transferului autorizaţiei integrate de mediu sunt cele prevăzute mai jos;

• pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui nou proces de autorizare.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFER:

• solicitare comună întocmită de ambii titulari prin care se solicită transferarea autorizaţiei integrate de mediu;

• declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular ca desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu;

• autorizaţia integrata de mediu în original;

• copie după certificatul constatator şi încheiere emise de registrul comerţului cu privire la transferul dintre vechiul şi noul proprietar;

• copie certificat unic de înregistrare emis de ORC pentru noul titular;

• xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

 

INSTALATII  IPPC

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi adresa societăţii comerciale

Numele titularului de activitate *

activitate cod

AIM

1

SC Centrala Electrica de Termoficare Brasov SA  str. Timis Triaj, nr. 6

SC CET  SA 2 METROM /Brasov, str Timis Triaj nr 6

1.1

SB 38/17.08.2006

2

SC Centrala Electrica de Termoficare Brasov SA   str. Timis Triaj, nr. 6

SC CET 1 SA Brasov, str Timis Triaj nr 6

1.1

SB 70/30.10.2007  AIM noua                       SB 107/ 05.02.2010

3

SC SEMIFABRICATE S.A. Brasov,                 str.Poienelor, nr.5                jud. Brasov

SC SEMIFABRICATE S.A. Brasov, str.Poienelor, nr.5        jud. Brasov

2.2
2.3b

SB 46/30.10.2007

4

SC ROMAN S.A. Brasov,                               str Poienelor nr 5                            jud. Brasov

SC ROMAN SA  Brasov,                                str Poienelor nr 5,                          jud. Brasov

2.6

SB45/30.10.2007     SB 45/26.01.2011

5

SC BERG BANAT SRL

SC BERGBANAT SRL

2.3c,2.6

SB 101/14.09.2009

6

SC STABILUS ROMANIA SRL, DN 11, Comuna Sanpetru, Km 5+900, judetul Brasov

SC STABILUS ROMANIA SRL, DN 11, Comuna Sanpetru, Km 5+900, judetul Brasov

2.6

SB 03/05.02.2010

7

SC Lafarge Ciment (Romania) SA  Bucuresti str. Modrogan nr. 20 Sector 1

SC Lafarge Ciment (Romania) SA  Bucuresti str. Modrogan nr. 20 Sector 1

3.1

SB 03/25.10.2007

8

SC NITROPOROS SRL, Romania, jud. Brasov, mun. Fagaras, sos. Combinatului nr.14

SC NITROPOROS SRL, Romania, jud. Brasov, mun. Fagaras, sos. Combinatului nr.14

1.1., 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d, 4.3

SB 108 /05.02.2010

9

SC VIROMET SA, Romania, jud. Brasov, loc. Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8

SC VIROMET SA, Romania, jud. Brasov, loc. Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8

1.1, 4.1.b, 4.2.c,

SB 50/21.11.2007 

10

S.C. MAXAM ROMANIA SA Romania, Bucuresti, Bd. Ion Ionescu nr. 61-63 (fosta denumire SC SPAROMEX SA)

S.C. MAXAM ROMANIA SA Romania, Bucuresti, Bd. Ion Ionescu nr. 61-63 (fosta denumire SC SPAROMEX SA)

4.6

 SB 92/20.08.2008

11

CN Romarm Bucuresti SA filiala SC Tohan SA, jud. Brasov, loc. Zarnesti , str.Aleea Uzinei nr.1

CN Romarm Bucuresti SA filiala SC Tohan SA, jud. Brasov, loc. Zarnesti , str.Aleea Uzinei nr.1

4.6

 SB  66 / 07.11.2007

12

SC NITROPOROS SRL, Romania, jud. Brasov, mun. Fagaras, sos. Combinatului nr.14

SC NITROPOROS SRL- NITRAMON

4.6

SB 97/18.12.2008

13

SC Fin Eco SA /Brasov, str. Vlad Tepes nr.13

SC Fin Eco SA /Brasov, str. Vlad Tepes nr.13

5.4

AIM noua                     SB 112/22.03.2010
revizuita 19.05.2011

14

SC Compania Apa RA Brasov, Str . Vlad Tepes, nr.13

SC Compania Apa RA Brasov, Str . Vlad Tepes, nr.13

5,4

SB 57/15.12.2006

15

SC Verba Trans SRL/ Brasov str. Grivitei nr.69

SC Verba Trans SRL/ Brasov str. Grivitei nr.69

6.6a

SB 26/12.09.2007
Sb 26/19.08.2011

16

SC Avicola Brasov SA / Brasov, str. Cucului nr. 5

SC Avicola Brasov SA / Brasov, str. Cucului nr. 5

6.6a

SB 41/12.01.2009  

17

S.C. DRAKOM SILVA S.R.L. Romania, localitatea CODLEA, str. Soimului, nr. 23, judetul Brasov

S.C. DRAKOM SILVA S.R.L. Romania, localitatea CODLEA, str. Soimului, nr. 23, judetul Brasov

6.6a

SB 48/30.11.2007  suspendata

18

SC Avicola Brasov SA/ Brasov, str Cucului nr.5

SC Avicola Brasov SA / Brasov, str. Cucului nr. 5

6.6a

SB 39/30.10.2007          SB 39/29.09.2009

19

SC Avicola Brasov SA/ str Cucului nr.5

SC Avicola Brasov SA / Brasov, str. Cucului nr. 5

6.6a

SB22/01.02.2010

20

SC Avicola Brasov SA/ str Cucului nr.5

SC Avicola Brasov SA / Brasov, str. Cucului nr. 5

6.6a

SB 43/30.10.2007;        SB43/29.09.2009

21

SC Avicola Brasov SA/ str Cucului nr.5

SC Avicola Brasov SA / Brasov, str. Cucului nr. 5

6.6a

SB 42/30.10.2007;        SB42/24.08.2010

22

SC GALLI-GALO SRL Sos Codlea - Sibiu Km 2 

SC GALLI-GALO SRL Sos Codlea - Sibiu Km 2 

6.6a

SB36/30.10.2007

23

SC GALLI-GALO  SRL  Codlea, Extravilan - Braşov Km 3;

SC GALLI-GALO  SRL  Codlea, Extravilan - Braşov Km 3 ;

6.6a

SB 91/23.05.2008

24

SC AVIPROD 2002 SRL Ploiesti, str. Nordului nr. 7, bl.12, sc. A, ap.1

SC AVIPROD 2002 SRL Ploiesti, str. Nordului nr. 7, bl.12, sc. A, ap.1

6.6a

SB 83/  30.10.2007

25

SC Rolem SA/ Codlea str. Garii nr. 25

SC Rolem SA/ Codlea str. Garii nr. 25

6.7

AIM noua                      SB 115/02.08.2010

26

SC EDS ROMANIA SRL,Odorheiul Secuiesc, str.Santimbru, nr.17

SC EDS ROMANIA SRL,Odorheiul Secuiesc, str.Santimbru, nr.17

6,7

SB 103/03.11.2009

27

SC IAR S.A. Ghimbav,         str. Aeroportului, nr.1,          jud. Brasov        

SC IAR S.A.Ghimbav,         str. Aeroportului, nr.1            jud. Brasov

2.6

BV 01/ 06.12.2012

29

SC Prescon SA Fabrica de var Stejeris/ Brasov, str. Carpatilor nr. 15-17

SC Prescon SA Fabrica de var Stejeris/ Brasov, str. Carpatilor nr. 15-17

3,1

SB 35/24.07.2006

30

SC PUROLITE SRL, Romania, jud. Brasov, loc. Victoria, str. Aleea Uzinei nr.11

SC PUROLITE SRL, Romania, jud. Brasov, loc. Victoria, str. Aleea Uzinei nr.11

4.1h

SB  37 /16.06.2009

31

SC FABRICA DE PULBERI SA (fosta denumire CN Romarm SA filiala SC Uzina de Produse Speciale Fagaras SA ) Fagaras, str. Extravilan nr.1

SC FABRICA DE PULBERI SA (fosta denumire CN Romarm SA filiala SC Uzina de Produse Speciale Fagaras SA ) Fagaras, str. Extravilan nr.1

4.6

SB 87  din 30.11.2007

32

SC Ecopaper SA/ Zarnesti, str. 13 Decembrie nr. 18

SC Ecopaper SA/ Zarnesti, str. 13 Decembrie nr. 18

6.1b

AIM noua                     SB 111/23.02.2010

33

SC PROTAN SA/ Bucuresti,str.Tabacarilor nr.6-10, sector 4

SC PROTAN SA/ Bucuresti,str.        Tabacarilor nr.6-10, sector 4

6.5

SB49/12.01.2010

34

SC Europig SA/ Poiana Marului nr.339 B

SC Europig SA/ Poiana Marului nr.339 B

6.6b

SB20/  03.03.2006

35

SC Avicola Bucuresti CSHD Codlea/ Bucuresti, str.Jandarmeriei nr.2

SC Avicola Bucuresti CSHD Codlea/ Bucuresti, str.Jandarmeriei nr.2

6.6a

SB75/ 29.06.2007

36

 SC NBM SA Loc. Sercaia nr.151 jud. Brasov

SC NBM SA Loc. Sercaia str.Principalănr.151 jud. Brasov

6.6b

SB 102/   25.09.2009

37

SC BROILEROM SACodlea Extravilan km3 jud. Brasov-

SC BROILEROM SACodlea Extravilan km3 jud. Brasov-

6.6a

SB 106 /28.01.2010

38

SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL Cristian jud. Brasov Str.Schaeffler nr.3

SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL Cristian jud. Brasov Str.Schaeffler nr.3

2.5b

SB 117/  30.09.2010

39

SC BECOTEK METAL SRL Parcul industrial  Ghimbav DJ 103C ,hala 4 jud. Brasov

SC BECOTEK METAL SRL                         Parcul industrial  Ghimbav DJ 103C,                  hala 4,  jud. Brasov

2.5b

SB 113/ 03.05.2010

40

SC GALLI GALLO SRL-Codlea Extravilan km3 jud. Brasov-

SC GALLI GALLO SRL-Codlea Extravilan km3 jud. Brasov-

6.4a, 6.5

SB 114/30.07.2010

41

SC OLYMPUS DAIRY INDUSTRY SA loc. Baraolt, str. Apei, nr. 109, jud. Covasna

SC OLYMPUS DAIRY INDUSTRY SA loc. Baraolt, str. Apei, nr. 109, jud. Covasna

6.4 c)

SB 124/22.08.2011

42

 SC BWB SURFACE TEHNOLOGY SRL

 SC BWB SURFACE TEHNOLOGY SRL

2,6

SB 126/07.10.2011

43

SC ROMAD SRL

SC ROMAD SRL

6.6.a

SB 125/14.09.2011

44

SC GALLI GALLO SRL-Codlea Extravilan km3 jud. Brasov-

SC GALLI GALLO SRL-Codlea Extravilan km3 jud. Brasov-

6.6.a

SB 129/27.12.2011

45

SC KRONOSPAN ROMANIA SRL Brasov str. Strunga Mieilor nr.1

SC KRONOSPAN ROMANIA SRL Brasov str. Strunga Mieilor nr.1

1.1.

SB 127/13.10.2011

46

SC VIROMET SA, Romania, jud. Brasov, loc. Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8

SC VIROMET SA, Romania, jud. Brasov, loc. Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8

 5.4.

         SB 122/05.05.2011

47

S.C.  NECRI   SAN  S.R.L. str. General  Moşoiu, nr. 367,  comuna Bran,  jud. Braşov

S.C.  NECRI   SAN  S.R.L. str. General  Moşoiu, nr. 367,  comuna Bran,  jud. Braşov

6.6.a

SB  131  din 10.02. 2012

48

SC BEPCO  SRL / Ghimbav DN 1

SC BEPCO SRL / Sacele  str Timis Triaj nr 6

1.1

SB 133/29,06,2012

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.