Convocator CAT 07.04.2021

Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Bilant 2016 la 30.06.2016

Arhiva declaratii avere

Bilant 2016

ORGANIGRAMA APM BRASOV

ORGANIGRAMA APM BRASOV din 20.07.2020

Organigrama APM BRASOV format ppt


apm-brasov-footer

Program functionare APM Brasov:

Luni - Joi 8:00 – 16:30;

Vineri 8:00 - 14:00

 

Sediu:

In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare , mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

Brasov, str. Politehnicii nr.3 Cod: 500019
Tel: 0268/419013 , 0368/409124, Fax: 0268/417292
e-mail: office[@]apmbv.anpm.ro
https://www.facebook.com/anpm.ro
 
   
ANPM

APM BRASOV

 

 

 


homepage

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Vă rugăm să folosiți doar o cale de transmitere a documentelor, putând evita astfel dublarea numerelor de înregistrare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Str.Politehnicii nr.3, Braşov      Jud.Braşov, cod 500019                           

  Tel: 0268 419013, 0368 409124

  Fax: 0268 417292

apel unic urgente SNUAU : 112

http://apmbv.anpm.ro   

Cod fiscal:4443272

Cont IBAN APM Brasov: RO74TREZ1315032XXX000265

Trezoreria Municipiului Brasov

Pentru inregistrarea electronica accesati: http://raportare.anpm.ro/

 

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşov este menită să acţioneze, la nivel judeţean,  pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov  îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

   A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

     APM Braşov este condusă de directorul executiv – Ciprian Bancila

Program de lucru:

     Luni-Joi,  între orele 08:00 - 16:30

     Vineri,      între orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

     Luni, Marti, între orele 09:00 - 13:00

     Miercuri, intre orele  09:00 - 13:00 si 16:30 - 17:30

     Joi, intre orele 09:00 - 13:00

     Vineri, între orele 09:00 - 12:00

    

Program de audienţe:

     Joi, între orele 14:00 - 16:00,  la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I


homepage

ANUNȚ IMPORTANT!

 Avand în vedere:

-prevederile Hotărârii nr.24/14.05.2020, modificată în  17.06.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,

-evoluția la nivel mondial și național a amenințării create de răspândirea infecției cu Coronavirus (COVID-19);

-necesitatea precauției și prevenirii în procesul de combatere și răspândire a noului Coronavirus (COVID-19), inclusiv prin reducerea fluxului de persoane care interacționează,

vă comunicăm următoarele:

 • începând cu data de 13.07.2020, pe toată perioada stării de alertă, pentru asigurarea măsurilor de siguranță necesare protecției, atât a cetățenilor cît și a angajaților instituției, depunerea documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face doar prin intermediul serviciilor poștale și/sau de curierat, e-mail sau fax:

Vă rugăm să trimiteți documentele doar printr-o singură metodă, evitând astfel dublarea numerelor de înregistrare. 

e-mail:  office[@]apmbv.anpm.ro

      tel: 0268 419013,  0368 409124

      fax:  0268 417292

Pentru rezolvarea problemelor generate de solicitarea/emiterea actelor de reglementare, vă rugăm  să utilizați mijloacele de comunicare descrise mai sus (e-mail sau fax) sau să contactați telefonic consilierul responsabil cu analiza dosarului  depus de dumneavoastră.

Întâlnirea cu consilierul responsabil de analiza dosarului, la sediul APM Brașov, se va putea face  numai atunci când celelalte căi de comunicare au fost epuizate, cu respectarea  măsurilor de prevenire și control, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, cu programare telefonică.

Avem rugămintea să transmiteţi documentaţiile complete, conform informaţiilor de pe site-ul A.P.M. Brașov secţiunea Reglementări.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

Str.Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod 500019

E-mail: office[@]apmbv.anpm.ro

Tel. 0268.419013; 0368409124

Fax.0268/417292

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

În perioada 28.02.2020-02.03.2020 site-ul nu a funcționat, având ca rezultat întârzieri în postarea articolelor

Din cauza unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Din 3.01.2019 încasări doar prin OP sau prin Oficii Poștale

 FORMULARUL ONLINE DE INREGISTRARE

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu accesati: raportare.anpm.ro

Program de lucru:

Luni-Joi, între orele 08:00 - 16:30

Vineriîntre orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi între orele 09:00 - 12:00 -PRELUARE DOSARE SI ELIBERARE DOCUMENTE

Miercuri - 16:30 - 17:30 -INFORMATII PENTRU PUBLIC

Vineriîntre orele 09:00 - 12:00 - ELIBERARE DOCUMENTE 

BIROU UNIC AUTORIZARI din cadrul Camerei de Comert si Industrie Brasov 14-16, in prima zi de joi a lunii  

Program de audienţe:

Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Brașov pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Menționăm că orice solicitare adresată instituției noastre care implică date de identificare va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici.

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşov este menită să acţioneze, la nivel judeţean, pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

APM Braşov este condusă de directorul executiv Ciprian BĂNCILĂ