Back

ANUNȚURI CAT din data de 25.05.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 25.05.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 21.05.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

ASOCIATIA DE PROPRIETARI „TELEFERIC” PREDEAL –  Bransare imobil de locuinte la reteaua de canalizare  - str.Intrarea Teleferic ”, propus a fi realizat în jud. Brașov, or.Predeal, str.Intrarea Teleferic, nr.2A, 2B, 2C;

SC COMPANIA APA BRASOV SA –  Modificare solutie de bioremediere si fitoremediere a lagunelor de namol existente in orasul Ghimbav, oras Ghimbav;

BUCUR ANCA -   “Obtinere AC pentru construire hala si imprejmuire teren”, propus a se dezvolta in jud. Brasov, municipiul Brasov, str. Augustin Bunea nr. 24.

S. C. PRIMA HEIGHTS SRL -   “Construire parcare rezidentiala”,  propus a se realiza in municipiul Brasov, str. Stefan Baciu nr. 42 - 56.

BRANCOVEANU OANA –  “Obtinere AC pentru construire locuinte colective S+P+2E+R”, propus a fi realizat in municipiul Brasov, str. Nisipului de Sus nr. 40

S.C. PSICONTROL S.R.L. -   „Construire hale de producție, depozitare, corp administrativ, anexe tehnologice, împrejmuire și branșamente utilități”, propus a fi amplasat în județul  Brașov, orașul Râșnov, strada Gării, f.n., identificat prin CF nr. 113256 Râșnov, nr. cad. 113256.

S.C. ALPENSIDE S.R.L. prin VLAD IONEL VAMEȘU -  „Exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul (groapa de împrumut) Drum de legătură, județul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Râșnov zona DJ 112A (spre Cristian) f.n., identificat prin CF 105747 Râșnov, nr. cad 105747

S.C. ALPENSIDE S.R.L. prin VLAD IONEL VAMEȘU -  „Exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul (groapa de împrumut) Pasaj CF, județul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Râșnov zona DJ 73 (spre Bran) f.n., identificat prin CF 106698 Râșnov, nr. cad 106698

 

decizie de  respingere a solicitarii de obtinere a  acordului de mediu pentru:

ORASUL RASNOV - „Reabilitare si extinderea sistemului de alimentare cu apa a orasului Rasnov”, jud. Brasov, oras Rasnov, strazi ale orasului Rasnov,  in conformitate cu prevederile legislative stipulate de art. 15, alin (2), litera b) si alin. (3) a OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

 

decizie de  continuare a  procedurii cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul:

SC SILNEF METALCASTING SRL –„ Instalare cuptor rotativ de topire”, mun. Codlea, str. Halchiului, nr. 148;

 

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

ȘONA ȘTEFAN - DORU -  ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE STRUCTURĂ TURISTICĂ ȘI RESTAURANT, propus a se implementa în județul Brașov, comuna Hoghiz, satul Bogata, Zona Valea Bogății - DN 13, identificat prin CF nr. 100174 Hoghiz, nr.cadastral/nr. topografic CAD: 3.

CÎȚU ANDRA ANITA pentru CAVA AGROSERV SRL - „Întocmire PUZ – Înființare livada păr și măr, achiziție echipamente și depozitare”- situat în județul Brașov, Comuna Cristian, extravilan, str. Vulcanului, , nr. FN, identificat prin CF nr. 106101, nr. cad. 106101.

COMUNA HOGHIZ – ” Elaborare PUZ – construire capela mortuara multiconfesionala in satul Hoghiz, in jud. Brasov, com. Hoghiz, satul Hoghiz, sector intravilan, nr. 30” .

 

decizie de  respingere a solicitarii de obtinere a  autorizatiei de mediu pentru :

ECO AML PRUT SRL – „Colectare deseuri nepericuloase; Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor”, in jud.Brasov, mun.Brasov, str.Nucului, F.N.,  in conformitate cu prevederile legislative stipulate de art. 15, alin (2), litera b) si alin. (3) a OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.