Back

APLICAREA VIZEI ANUALE ÎN CONTEXTUL ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

                  COMUNICAT DE PRESĂ

 

             APLICAREA VIZEI ANUALE ÎN CONTEXTUL ÎNCETĂRII   STĂRII DE ALERTĂ

 

In contextul încetării stării de alertă pe teritoriul României, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov informează agenții economici interesati cu privire la valabilitatea actelor de reglementare și la aplicarea vizei anuale.

Astfel, conform art.4, alin.(5) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare ”documentele eliberate sunt valabile pe toată perioada stării de alertă și pentru o perioadă de 90 de zile de la incetarea acestei stări”.

Conform Ordinului nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art.5, alin.(4), termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea termenelor mai sus amintite.

Precizăm că pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât 60 de zile, autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna).

Totodată, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov va informa Garda Naţională de Mediu- Serviciul Comisariatul Județean Brașov.

 

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare”, a precizat Ciprian Băncilă, directorul executiv al APM Brașov.

 

                                                         Biroul de presă al APM Brașov