Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Str.Politehnicii nr.3, Braşov Jud.Braşov, cod 500019

Tel: 0268 419013, 0368 409124

Fax: 0268 417292

http://apmbv.anpm.ro

Cod fiscal:4443272

Cont IBAN APM Brasov: RO74TREZ1315032XXX000265

Trezoreria Municipiului Brasov

office@apmbv.anpm.ro; director.executiv@apmbv.anpm.rociprian.bancila@apmbv.anpm.ro; reglementari@apmbv.anpm.ro;  silvia.vasile@apmbv.anpm.ro;  liana.orlandea@apmbv.anpm.ro; liliana.barbu@apmbv.anpm.rodan.muresan@apmbv.anpm.ro; mirela.buzatu@apmbv.anpm.ro; mihaiela.trett@apmbv.anpm.ro;    cristina.romete@apmbv.anpm.ro; juridic.resurse_umane@apmbv.anpm.ro; simona.bucutea@apmbv.anpm.ro;  arii.protejate@apmbv.anpm.ro;deseuri@apmbv.anpm.ro; sorin.hornoiu@apmbv.anpm.ro; codruta.sauca@apmbv.anpm.ro; viorel.marean@apmbv.anpm.ro; mirela.moisa@apmbv.anpm.ro; mariana.bancila@apmbv.anpm.ro; ion.bucur@apmbv.anpm.ro; monitorizare@apmbv.anpm.ro ;ana.barsan@apmbv.anpm.ro ; mirela.iuga@apmbv.anpm.ro ; laborator@apmbv.anpm.ro ; emilia.marean@apmbv.anpm.ro;  ioana.benga@apmbv.anpm.ro; marcela.milosan@apmbv.anpm.ro; maria.rat@apmbv.anpm.ro ; buget.finante@apmbv.anpm.ro; elena.ciobanu@apmbv.anpm.ro; teodora.maior@apmbv.anpm.ro; liliana.memetea@apmbv.anpm.ro; relatii.publice@apmbv.anpm.ro elena.bucur@apmbv.anpm.ro; radioactivitate@apmbv.anpm.ro; mihaela.apan@apmbv.anpm.ro; carmen.tepelus@apmbv.anpm.ro

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşoveste menită să acţioneze, la nivel judeţean, pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

  • planificarea strategică de mediu;
  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
  • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

  • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
  • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
  • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
  • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

APM Braşov este condusă de directorul executiv –Ciprian Bancila

Program de lucru:

Luni-Joi, între orele 08:00 - 16:30

Vineri, între orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi între orele 09:00 - 13:00 -PRELUARE DOSARE SI ELIBERARE DOCUMENTE

Miercuri - 16:30 - 17:30 -INFORMATII PENTRU PUBLIC

Vineri, între orele 09:00 - 12:00 - ELIBERARE DOCUMENTE 

 

Program de audienţe:

Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I