RADIOACTIVITATEA MEDIULUI în judeţul Braşov

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţiiii Mediului(RNSRM) face parte din sistemul integrat de supravegherea  poluării mediului pe teritoriul României, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului .

Înfiinţată in anul 1962, RNSRM constituie o componentă specializată  a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor M.M. privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătaţii populaţiei.

Componentă a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), Staţia de Radioactivitate Braşov derulează un program zilnic de 11 ore.Programul de lucru presupune măsurători ale activităţii β globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)-90 asupra factorilor de mediu:aer, depuneri atmosferice, apa potabila, ape brute de suprafaţă şi de adîncime,sol necultivat şi vegetaţie spontană (în perioada:aprilie-octombrie), precum şi măsurători ale debitului de doză gamma.

               Programul de recoltare şi de măsurări derulat in cadrul RNSRM este conceput astfel încât să asigure decelarea variaţiilor în nivelele de radioactivitate datorate fluctuaţiilor fondului natural, de creşterile asociate unor evenimente cu impact radiologic.

               Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice sau lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare precum şi fluxul de date în cazul sesizării unei depaşiri ale pragurilor de avertizare / alarmare, stabilite prin Ordinul Ministrului MAPM  Nr.338/2002.

Staţia de Radioactivitate Braşovşi-a început activitatea în anul 1962 , efectuând în prezent determinări continue de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon si Toron, cât şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

Staţia de Radioactivitate Braşov , din cadrul Serviciului Monitorizare si Control al APM Braşov,derulează următoarele programe de monitorizare:

  • program standardde supraveghere a radioactivităţii mediului,  de 11 ore pe zi, în  scopul detectării creşterilor nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizării avertizării /alarmării factorilor de decizie;
  • program specialde supraveghere a radioactivităţii mediului în zona Feldioara-Rotbav

În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat in cadrul RNSRM, se urmăresc factorii de mediu:

  • aer– prin determinarea activităţii beta globale si analiza spectrometrică a aerosolilor şi depunerilor atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), precum si măsurarea continuă a debitului de doză gamma externă absorbită,
  • precipitaţii atmosferice-prin prelevarea şi pregătirea probelor pentru determinări de Tritiu
  • apa– prin determinarea activităţii beta globale si analiza spectrometrică a apelor principalelor cursuri, precum şi a apelor freatice si potabilă,
  • vegetaţie(cu perioada de prelevare aprilie – octombrie) – prin determinarea activităţii beta globale si analiza spectrometrică a vegetaţiei spontane si comestibile (cereale, etc),
  • sol necultivat (cu perioada de prelevare aprilie – decembrie)  - prin determinarea activităţii beta globale si analiza gamma spectrometrică.

 

Activitatea Staţiei se desfăşoară după un program stabilit de Serviciul Laborator Radioactivitate din cadrul ANPM.(LR). Trimiterea rezultatelor la LR se efectuează în flux rapid (zilnic, prin Internet), precum şi în flux lent, lunar, prin tabele centralizatoare.

              Probele recoltate in cadrul programelor de monitorizare de catre Staţia RA Braşov sunt prelucrate şi măsurate in vederea determinării activităţii specifice beta globale, în raport cu o sursă etalon (Sr-Y) -90.

              Pentru  măsuratori gamma spectrometrice probele se pregătesc şi se expediază lunar la Serviciul Laborator Radioactivitate al ANPM.

.                        Începând cu anul 2007,în cadrul Proiectului Phare 2003-RO 2003/005-551.04.11.01-LOT 1  s-a pus în funcţiune Staţia Automată de monitorizare a dozei γ şi a parametrilor meteo.

              Datele de primesc in flux continuu şi contribuie la detectarea oricărei creşteri cu semnificaţie radiologică a debitului echivalentului de doză ambientală.