Back

ANUNT ACORD din 16.11.2010

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOVanunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

-“Dezafectare cuptoare si retehnologizare hala de turnare aliaje de aluminiu”, propus a fi amplasat in municipiul Brasov, str. Carierei nr.127-titular SC METALSIL PROD SRL din Brasov, str. Carierei nr.127;

-“Retele de canalizare si epurare ape uzate menajere”, propus a fi amplasat in comuna Bunesti-titular COMUNA BUNESTI din Bunesti nr.119;

-“Alimentare cu apa localitatea Roades”, propus a fi amplasat in comuna Bunesti, sat Roades-titular COMUNA BUNESTI din Bunesti nr.119;

-“Extindere retea canalizare menajera Cartierul Tineretului”, propus a fi amplasat in comuna Cristian-titular COMUNA CRISTIAN din Cristian, str. Piata Libertatii nr.1;

-“Extindere si reabilitare retele apa si canalizare Cartier Baciu-Turches”, propus a fi amplasat in municipiul Sacele-titular MUNICIPIUL SACELE din Sacele, Piata Libertatii nr.17;

-“Schimbare destinatie din magazin de mobila in tabacarie in spatiile existente, fara modificari constructive ale cladirii”, propus a fi amplasat in Sacele, str. Ady Endre nr.11-titular SC TOTH GABI SRL din Sacele, str. Ady Endre nr.11.

Informatiile privind proiectele propuse pot fi obtinute la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr.3 si la sediul titularilor de proiect, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630si vineri, intre orele 800-1400.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Brasov.