Back

ANUNT ACORD SC TAMIV BUSINESS SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

 

ACORD DE MEDIU

Nr. 1 din 18.02.2011

 

Ca urmare a cererii adresate de SC TAMIV BUSINESS SRL cu sediul în Ghimbav, str. Fabricilor  nr.44, judeţul Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr.14201/04.02.2010, cu completari sub  nr.5206/27.04.2010, nr.14645/17.12.2010,  în baza OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările lulterioare, după caz, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul : “Reabilitare, refunctionalizare hala productie pentru finisare piele”in Ghimbav,  str. Fabricilor nr.44 (incinta SC Transilana  SA)

 

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului  

 

care prevede: lucrari de amenajare a unei hale existente cu S=1954 mp, cu echipamentele si instalatiile necesare prelucrarii a pieilor cromate sau crust în piei finite:

 • instalaţii de alimentare cu apă potabilă şi tehnologică;
 • instalaţii de abur;
 • instalaţii de energie electrică de medie şi joasă tensiune;
 • instalaţia de aer comprimat
 • instalaţia de evacuare ape uzate tehnologice
 • instalaţia de evacuare ape menajere

 

I.Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect,inclusiv instalaţiile şi echipamentele :

În prezent în complexul de clădiri aparţinând societatăţii S.C. TRANSILANA S.A. există două spaţii (hale) alăturate, ce urmeaza să fie amenajate de societatea   SC TAMIV BUSINESS SRL  in vederea prelucrarii  pieilor cromate sau crust în piei finite. Construcţia a funcţionat până de curând în regim de hală industrială pentru industria textilă, urmând a fi retehnologizată  prin schimbarea proceselor tehnologice aferente  industriei de pielărie, prin montarea echipamentelor specifice acestor procese.

Echipamentele şi instalaţii ce urmeazaă a fi montate sunt:  butoaie tip Vallero, maşini de egalizat, masini de stors şi stors-intins, de molisat, de aplicare a culorilor si de fixare a acestora, de călcat si de măsurare a suprafetei pielor (fusat).

Profilul de activitate a  S.C. TAMIV BUSINESS S.R.L., va fi de prelucrare a pieilor tehnice  semifabricate  tăbăcite ( a pielilor cromate şi a pieilor crust )  în piele finită ,  activitate din care vor rezulta urmatoarele produse finite:  piei finite feţe încălţăminte, piei finite feţe haine, piei finite feţe marochinărie,  piei finite pentru mobilă, piei finite pentru articole tehnice si de harnaşament.

Transformarea pielilor cromate şi a pieilor crust în piele finită se va realiza  prin procese tehnologice, în care alternează operaţiile chimice ce se desfăşoară în mediu apos, cu operaţii mecanice. Operaţiile chimice  au loc în butoaie rotative. Echipamentul conducător al procesului tehnologic de fabricatie, in funcţie de care se va  face proiectarea sunt BUTOAIELE VALLERO de la RETANAT,  capacitatea maxima de prelucrare = 1000 kg piei cromate sau piei crust. Capacitatea maximă de prelucrare a societăţii S.C. TAMIV BUSINESS SRL va fi de 1000 kg /zi piei cromate şi/sau crust din care vor rezulta  500 mp/zi piei finite,  se estimează funcţionarea  societăţii timp de 260 zile / an , 8 ore / zi, cu un necesar maxim de personal de 45 de oameni în producţie şi 5 persoane TESA, vor rezulta următoarele produse finite:

 

Capacitatea  maximă de prelucrare

- piei cromate sau crust

1 tonă / zi

20 tone /luna

260 tone /an

Din care vor rezulta

- total piei finite

500 mp /zi

10.000 mp /luna

130.000 mp /an

      care se vor împărţii astfel:

 

 

 

                        - piei moi

0,9 tone / zi

18  tone/ lună

234 tone/an

                        - piei tari

0,1 tone / zi

 2 tone / lună

 26 tone /an

Descrierea  tehnologiei 

Transformarea pielilor cromate în piele finită se va realiza prin procese tehnologice, în care alternează operaţiile chimice ce se desfăşoară în mediu apos, cu operaţii mecanice. Operaţiile chimice  au loc în butoaie rotative.   Operatiile care vor avea  loc sunt:

- SPĂLTUIRE:  se  va realiza  pe maşini de şpăltuit şi are drept scop separarea pieilor în două straturi: piele pentru feţe şi şpalturi (pentru a aduce pieile la o anumita grosime).

- EGALIZARE: Egalizarea pieilor se va realiza  pe maşinile de egalizat şi are drept scop uniformizarea grosimii pieilor  în funcţie de sortimentatie.

- ŞTUŢUIRE: Ştuţuirea manuală se va  realiza  pentru a conferi pieilor un contur adecvat.

- SORTARE: Sortarea se va realiza  în funcţie de sortimentele finite pentru a se obţine loturi omogene care vor fi prelucrate în atelierul retanat.

- CÂNTĂRIRE: Înainte de a fi introduse în butoi pieile se vor lotizează şi  cântări.

I.ATELIERUL DE FINISARE UMEDĂ  (RETANAT, VOPSIT, UNS)

 • OPERAŢII CHIMICE   se vor desfăşura succesiv  în acelaşi butoi , în mediu apos, prin dozare strictă a substanţelor şi preparatelor chimice necesare. Tipurile de operaţii chimice sunt:
 • DEGRESAREA.

Degresarea are ca scop reducerea tensiunii superficiale a pielii în raport cu materialele auxiliare folosite, asigurându-se o bună penetrare a acestora în secţiunea pielii.

Prin procesul chimic de degresare se va asigura în final uniformitatea vopsirii şi o scurtare a operaţiilor de neutralizare – vopsit – uns.

Degresarea se va  face cu diferiţi detergenţi anionici şi neionici.

 • NEUTRALIZAREA.

Pieile tăbăcite cu săruri bazice de crom, conţin o cantitate relativ mare de acizi liberi şi săruri minerale. Prezenţa acestora în piei poate influenţa negativ vopsirea, ungerea şi retanarea. Pentru  eliminarea lor este necesară spălarea cu apă a pieilor şi neutralizarea lor cu diferite substanţe cu caracter alcalin, care au de asemenea ca efect fixarea compuşilor de crom în piele. În practică se folosesc substanţe slab alcaline, ca de exemplu NaHCO3, formiat de sodiu  şi tananti sintetici de neutralizare.

 • VOPSIREA

În cadrul operaţiilor de vopsire se vor executa o vopsire de fond a pieilor pentru anumite sortimente utilizându-se coloranţi acizi şi direcţi.

 • UNGEREA

Rolul operaţiei de ungere este aceea de a conferi pieilor caracterul de moliciune şi supleţe. Se vor  folosi  diferiţi agenţi de ungere (uleiuri). Absorbţia în piele a uleiurilor este aproape totală.

 • RETANAREA.

Retanarea este operaţia de introducere în spaţiile libere din structura pieilor a unor substanţe de umplere. Aceasta se realizează prin adaosul în flotă a tananţilor vegetali, sintetici si răşini tanante.

Apele reziduale conţin: săruri, acizi liberi sau legaţi, coloranţi, tanaţi, uleiuri şi substanţă dermică.

 • OPERAŢII MECANICE FINALE

                               - Stors – întins;

                               - Uscare;

                               - Reumezire

                               - Ştoluire – înmuierea pielii;

                               - Finisare (vopsire, fixare);

                               - Călcare;

                               - Măsurare, control CTC, împachetat, stocat în magazie;

Pentru prelucrarea pieilor tari destinate confecţionării de articole tehnice şi harnaşamente procesul tehnologic are următoarele faze:

 • ACIDULAREA

Acidularea are rolul de a schimba încărcarea ionică a pielii în vederea legării chimice a tanaţilor vegetali. Se foloseste acid formic.

 • RETANARE VEGETALĂ

Se face cu tananţi vegetali (tip mimoză, castan, quebracho) si tananti sintetici de patrundere.

 • UNGEREA

Operaţia se efectuează la sec folosind uleiuri speciale, urmarindu-se absorbtia lor completa in piele.

 • OPERAŢII MECANICE

 a).   Stors

    b).  Intins;

                                     c).  Uscare;

                                     d). Călcare la valţ;

                       e). Cântărire, control CTC, înmagazinare.         

 Dotările (echipamente şi instalaţii) care  se vor monta conform proiectului de investiţie

 

 

i.PIEI MOI

Maşina de egalizat

1

Maşina de şpăltuit în crom

1

Butoaie pentru retanat

3

Maşini de stors - întins

2

Uscătoare cu vid

1

Uscătoare cu tunel

1

Instalaţia de reumezire

1

ii.Maşini de ştoluit

1

Butoaie de vălcuit

2

Maşini de şlefuit

1

Instalaţii de vopsit

 

               -  prin pulverizare

1

               -   prin depunere

1

iii.Presa de călcat

3

Maşina masurat

1

PIEI TARI

Butoi pentru retanare vegetala

1

Masina de stors

1

Masina de intins

1

Valt pentru calcat

1

 

Dotări de laborator pentru monitorizarea mediului pentru analiza,  monitorizarea apelor uzate şi a noxelor de aer emise:

 

nr. crt.

Denumire echipament

nr. buc.

1

Spectofotometru de absorbtie  DR 2100

1

2

Conductometru C831X

1

3

Unitate de extractie grasimi SER 148/3

1

4

Aparat de absorbtie atomica 210VGP

1

5

Sistem demineralizare si digestie Kjeldahl

1

6

Detector de gaz FIRSTCHECK 6000

1

7

Etuva 53 L convectie fortata

1

8

Baie de apa 10 l WB 10

1

9

Cuptor de calcinare

1

Utilitati:

 a)  instalaţii de alimentare cu apă rece :

 • instalaţii de alimentare cu apă rece tehnologică -  existente: alimentarea cu apa tehnologica industriala si pentru stins incendii a complexului de clădiri din care face parte şi hala de productie a S.C. TAMIV BUSINESS S.R.L., se va  realizeaza din puţurile de foraj pentru apa industriala existente din cadrul societatii S.C. TRANSILANA S.A. proprietarul amplasamentului, care alimentează un castel de apa cu V = 200 m3 si H = 30 m,  prin intermediul  unei staţii de distributie.
 • instalaţii de alimentare cu apă rece tehnologică – proiectate: S.C. TAMIV BUSINESS S.R.L., se va racorda la statia de distributie existenta, printr-o conducta de OL Zn Ø 88,8 x 4,05 mm (3”) pentru apa industrială. Conducta principală va alimenta inelul de apă, prin care se vor alimenta utilajele tehnologice din zona „ C ”, iar de la acest inel se va executa o conductă ramificată pentru alimentarea utilajelor din zona „ B ” a halei, aceasta fiind construită din OL Zn Ø 88,8 x 4,05 mm (3”) si Ø 21,4 x 2,65 mm (3/4”).

     Volume şi debite de apă tehnologică care urmează să fie prelevate din sursa subterană (2 foraje) aparţinând S.C. Transilana S.A. pentru capacitatea maximă de prelucrare = 1 tonă/zi piele cromată sau crust: în scop tehnologic  -   volum zilnic maxim  - 77 mc/zi ; debit zilnic maxim = 2,67 l/s si                                  volum zilnic mediu – 64 mc/zi ; debit zilnic mediu = 2,22 l/s

 -   instalaţii de alimentare cu apă rece  pentru stins incendii -  existente : hala de producţie este dotată cu hidranţii din constructia anterioara, volumul necesar de apa pentru incendiu este asigurat din rezervorul de în magazinare apartinand S.C. TRANSILANA S.A. Numarul de hidranti existent, la data  inchirierii, sunt 4 (patru ) si sunt repartizati astfel: 1 (unul) in zona „B” partea umeda de prelucrare a pieilor wet -blue, 2 (doi) in zona „C” partea uscata de prelucrare (partea de finisaj) si unul in zona „B1”  partea de magazie piei finite. Aceşti hidranţi se mentin în fuctiune. Hidrantii interiori existenti functioneaza la un debit de 5 l/s timp de 10 minute = 3,00 m3

 • instalaţii de alimentare cu apă rece pentru stins incendii  -  proiectată : suplimentar s-au proiectat, construit si montat 4 (patru) hidranti noi repartizati astfel: 1 (unul) in zona „B” umeda si 3 (trei) in zona „C” in zona de finisaj. Hidrantii interiori pentru stins incendii noi au Dn 50 si Q = 2.5 l/s si sunt alimentati cu apa din inelul de alimentare cu apa rece tehnologica, prin conducte din OL Zn Ø 60,3 x 3,65 mm (2”).

Hidrantii interiori au fost pozitionati astfel incat fiecare punct al halei sa fie deservit de cel putin doi hidranti in functionare simultana.

b)  instalaţii de alimentare cu apă  caldă: pentru prepararea apei calde necesara in scop tehnologic se va utiliza un schimbator de caldura in placi abur-apa care exista in dotarea beneficiarului, ce va fi amplasat in hala de productie alimentat cu un debit de abur de 1000kg/h, la t = 1600C si p=6 bar. Apa calda va avea temperatura de 90 0 C si va fi colectata intr-un rezervor termoizolat cu volumul de 6000 litri. Rezervorul va fi dotat cu pompa de recirculare pentru mentinerea temperaturii de 70 – 900C. Instalatia de distributie a apei calde va fi executata din PP RCT 25 x 2,8 mm si 90 x 8,2 mm şi va funcţiona gravitaţional spre ultimul consumator.

c)  instalaţii de alimentare cu apă rece  potabilă : alimentarea cu apa potabila a complexului de cladiri din care fac parte cele 2 (doua) grupuri sanitare, pozitia „A1”, ale societatii S.C. TAMIV BUSINESS S.R.L. se realizeaza din putul de foraj pentru apa potabila existent din cadrul societatii S.C. TRANSILANA S.A. proprietarul amplasamentului, prin reteaua de distributie existenta de apa potabila din cadrul societatii printr-o conducta de OL Zn Ø 25,4 x 3,25 mm (1”)

  Volume şi debite de apă potabilă care urmează să fie prelevate din sursa subterană  aparţinând S.C. Transilana S.A. proiectat pentru numărul maxim de personal necesar să prelucreze capacitatea maximă de prelucrare = 1 tona/zi piele cromata sau crust: în scop igienico – sanitar   -  volum zilnic maxim  - 5,2  mc/zi ; debit zilnic maxim = 0,18 l/s; volum zilnic mediu – 4,3  mc/zi ; debit zilnic mediu = 0,14 l/s.

c) instalaţii de canalizare, pentru evacuarea apelor uzate tehnologic,  ape menajere şi pluviale

Construcţia din care face parte zona inchiriata de catre S.C. TAMIV BUSINESS S.R.L. in suprafata de S = 1954 mp, la parter, are un regim de inaltime P + E  a fost contruita in anul 1980, si este prevazuta cu retea de canalizare ape menajere si pluviale, fiind in proprietatea societatii S.C. TRANSILANA S.A.

-    instalaţii de canalizare interioare de evacuare a apelor uzate tehnologic – proiectate: pentru canalizare apelor uzate tehnologice din zona „ C” (hala atelier finisaj)  se prevede un sistem de colectare format din rigole prefabricate din beton cu grătare şi tuburi de canalizare tip PVC Ø = 200 mm vor fi  îngropate sub  placă de sol. Gura de scurgere va fi racordată, prin conducte de canalizare din PVC Ø = 160 mm la caminul colector 1 (C.C.1), amplasat în exteriorul clădirii.

Rigola prevăzută în zona „B” ( hala umedă retanat) va fi executată din beton armat şi protejată cu grătar metalic, la care va fi racordată conducta de canalizare tip PVC Ø = 200 mm, care va deversa în căminul colector 2 (C.C.2).

 • instalaţii de canalizare exterioare de evacuare a apelor uzate tehnologice – proiectate: legătura dintre cele două cămine se va realiza printr-o conductă de canalizare tip PVC Ø = 200 mm, din acest cămin printr-o  conductă de canalizare tip PVC Ø = 200 mm  în lungime de L = 60 m apele uzate tehnologice vor fi colectate într-un bazin colector din beton armat, cu o capacitate de 30 mc. Bazinul colector va avea rol de omogenizare şi neutralizare. Omogenizarea şi neutralizarea apelor uzate se va realiza printr-un sistem de aerare, compus din conductă de PVC perforată,  prin insuflare de aer. Neutralizarea apelor uzate uşor acide, la un pH de 6,5 -8,5  u.pH , se va face prin dozare  de lapte de var sau soluţie de NaOH. După neutralizare, apele uzate din bazinul colector,  vor fi pompate cu ajutorul unei pompe submersibile cu Q = 6 – 8 mc/h, printr-o conductă Dn 110 mm, L = 306,8 m , în bazinul de omogenizare aferent treptei chimice (unitate de flotaţie) a staţiei de epurare aparţinând S.C. RAPTRONIC SRL. Volume de ape uzate: volum zilnic maxim - 62  mc/zi ; debit zilnic maxim = 2,15 l/s; volum zilnic mediu – 52 mc/zi ; debit zilnic mediu = 1,80 l/s.
 • instalaţii de canalizare pentru evacuarea apelor menajere – sunt cele existente: apele uzate menajere care vor rezulta de la spaţiul administrativ şi de la grupurile sanitare aferente vestiarelor vor fi colectate de reţeaua de canalizare ape uzate menajere de pe amplasament, cu descărcare în staţia de epurare aparţinând S.C. RAPTRONIC S.R.L., prin reţeua de canalizare ape menajere aparţinând S.C. Transilana S.A.
 • instalaţii de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale – existente: apele pluviale de pe platformele betonate utilizate ca şi parcări şi alei carosabile şi de pe acoperişul halelor sunt colectate prin reţeaua de canalizare  ape pluviale existentă pe amplasament, realizată din tuburi de beton  Dn 1000 mm, cu descărcare în pârâul Ghimbăşel.
 • instalaţii de energie electrică de medie şi joasă tensiune: instalaţia de energie electrică de medie şi joasă tensiune se realizează conform proiectului de specialitate cu alimentare din postul de transformare existent pe amplasamentul societăţii S.C. TRANSILANA S.A. Ghimbav.
 • instalaţia de aer comprimat- se va monta un compresor tip  Hafi şi un rezervor de stocare aer comprimat cu V = 3 mc, într-o amenajare anexă.

 

II.Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legatură cu calitatea şi concluziile/ recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului :

-proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr.445/2009, Anexa nr.2, pct.8, lit.c);

-in urma  analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului prevazute in Anexa 3a HG 445/2009 s-au constatat urmatoarele:proiectul s-a supus evaluarii impactului asupra mediului conform Deciziei APM Brasov nr.101 I din 14.05.2010 si s-a intocmit studiu de evaluare a impactului asupra mediului cu Raport, elaborat de catre  PF Sevastita Vraciu – atestat R-EIM-04-57, inregistrat la APM Brasov cu nr.14645/17.12.2010.  

- proiectul presupune  amplasarea utilajelor specifice pentru prelucrarea  pieilor cromate sau crust în piei finite intr-o hala existenta a SC Transilana SA Ghimbav; activitatea ce se va desfasura va fi organizata in cadrul urmatoarelor spatii:  hala de productie cu suprafata de 760 m2;  hala de productie cu suprafata de 960 m2;  magazie cu suprafata de 154 m2;  spatiu administrativ cu suprafata de 54 m2;  spatii sanitare S = 15-20 m2;  suprafata totala este de 1954 mp.

 - proiectul se va realiza intr-o zona industriala al carei specific este de productie;

Concluziile Raportului la studiul de impact asupra mediului, pe factorii de mediu sunt:

Apa:

-   Evitarea oricaror accidente de mediu sau deversari necontrolate in canalizare;  nu se vor evacua in canalizarea menajera si pluviala substante poluante rezultate din activitatea proprie

-  Verificarea periodica a starii instalatiilor interioare

-  Apele deversate in canalizare precum si cele pluviale vor respecta la deversare indicatorii chimici impusi prin Avizul de gospodarire a apelor nr.139/23.04.2010 eliberat de SGA Brasov;

- Apele uzate tehnologice reprezentând cca. 80% din necesarul de apa în scop industrial (restul fiind pierderi prin evaporare sau absorbite în piei ) ( Q au zi max = 62 m3/ zi = 2,15 l/s; Qau zi med = 52 m3/zi = 1,80 l/s) vor fi  evacuate prin intermediul unei reţele de canalizare gravitaţionala cu diametrul de 110-250 mm cu lungimea de 60 m la un bazin de stocare/omogenizare/neutralizare/pompare cu dimensiunile B x L x h = 2,90 x 3,10 x 4,00 m având un volum util de cca. 30 m3. De aici apele vor fi  trimise, cu ajutorul unei pompe submersibile având Q max = 8 m3/h , în bazinul de omogenizare al statiei de epurare apartinand SC RAPTRONIC SRL prin intermediul unei conducte din PEHD cu diametrul de 110 mm si lungimea de 306,8 m;

- Se vor monta butoaie de tip Vallero  care sunt prevăzute cu sistem de reţinere a materialelor grosiere, tip şnec, care separă apa din flotele epuizate de materialele grosiere rezultate din procesul tehnologic (gen fălţuitură).

Aer:

- Instalaţiile de aplicare a peliculei de culoare şi a agenţilor de finisaj sunt prevăzute cu sistem de exhaustare şi de  reţinere a eventualelor particule într-un scruber prin care circula apă;

- Se vor monta benzi  colectoare -  transportoare a fălţuituri, care    vor duce fălţuitura la instalaţia de brichetat (instalaţie pe care societatea o deţine), care va compacta fălţuitura sub formă de turte;

- Se va monta un sistem de absorbţie a pulberilor (aflat în dotare) cu filtru de purificare aer TS – Sistem, unde pulberea de piele va fi compactată.

Sol: -  Suprafetele de productie si depozitare si caile de acces sunt betonate in totalitate

-  activitatea se va desfasura intr-o hala de productie betonata

- deseurile rezultate sunt colectate separat pe categorii si coduri de deseuri si depozitate controlat pe suprafete betonate si in recipienti corespunzatori

- suprafetele active sunt betonate si  retelele de canalizare sunt intretinute corespunzator

Biodiversitatea si peisajul:    amplasamentul este inconjurat de societati comerciale ce desfasoara activitati industriale. Datorita faptului ca noua investitie se realizeaza in incinta Parcului Industrial Pro Roman, intr-o hala existenta, nu se pune problema unui impact provocat de schimbari ale suprafetelor impadurite, mlastinilor, zonelor umede, corpurilor de apa, etc. De asemenea,  nu se pune problema unui impact provocat asupra peisajului din zona.

 

III.Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului :

 1. măsuri în timpul realizării proiectului

Protectia calitatii apelor: in faza de santier nu se utilizeaza apa in scopuri tehnologice; in scopul prevenirii poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

 - utilajele trebuie sa fie in stare tehnica corespunzatoare pentru evitarea producerii de scurgeri de carburanti si lubrifianti

-  nu se vor spala utilaje în zona santierului ci numai in spălatorii autorizate

- nu se vor alimenta cu carburanti utilaje in zona santierului

- evitarea depozitarilor temporare de deseuri în exteriorul halei, avand risc crescut de a fi transportate de scurgerile torenţiale

- interzicerea stationarii în imediata vecinatate a  gurilor de canalizare a utilajelor pe perioadele in care acestea nu desfasoara activitate

- interzicerea executării reparaţiilor sau intretinerilor utilajelor in vecinatatea gurilor de canalizare (aceste operatii se vor efectua doar in ateliere specializate cu exceptii firesti dictate de situatii de urgenta etc.)

Protectia aerului:

-   intocmirea, respectarea si urmarirea unor grafice de lucru stricte pentru utilaje;

- mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevazute cu prelata pentru evitarea imprastierii de particule cu ajutorul vantului;

- efectuarea reglajelor corespunzatoare la motoarele mijloacelor de transport in conformitate cu condiţiile impuse de ITP;

- umezirea pe cat posibil a zonelor exterioare de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deseurilor rezultate din amenajari (in special în perioadele cu vant mai puternic) pentru evitarea transportarii de catre curentii de aer a particulelor;

- emisiile de gaze de esapament si pulberi , de la utilajele folosite, pot fi considerate de suprafata si limitate in timp, pe perioada efectuarii operatiilor de construire.

Protectia solului:

- asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite în executie atat pentru evitarea scurgerilor de carburanti si lubrifianti cat si pentru minimizarea emisiilor în aerul atmosferic;

- efectuarea eventualelor reparatii in locuri amenajate special, cu platforme betonate (in perimetrul organizarii de santier numai pentru situatii de urgenta sau la unitati specializate);

- evitarea ocuparii de terenuri suplimentare fata de cele incluse în proiect, iar in situaţiile cand acest lucru se impune din considerente de natura pur tehnica, minimizarea lor;

- gestionarea deseurilor prin asigurarea de conditii de eliminare corespunzatoare, pe baza de contracte cu societati specializate sau cu mijloace proprii pana la locatii accesibile agentilor specializati, avand in vedere amplasamentul lucrarilor.

Gospodarirea deseurilor:

- colectarea selectiva a deseurilor;

- evitarea crearii de depozite de materiale si/sau deseuri rezultate din lucrari, direct pe solul vegetal sau in spatii neamenajate;

- evacuarea periodica a deseurilor in scopul evitarii formarii stocurilor.

 1. măsuri în timpul exploatarii şi efectul implementării acestora:

Protectia calitatii apelor:   

- apele uzate tehnologice vor fi neutralizate intr-un bazin cu V=30 mc;

- materialele grosiere vor fi retinute in butoaie tip Vallero;

Protectia aerului:

- sisteme de exhaustare si scruber cu apa;

- instalatie de brichetat pentru formarea de turte;

- filtru de purificare aer TS – Sistem;

Miros: activitatea care urmează să se desfăşoare pe amplasamentul închiriat de la S.C. Transilana S.A. ,nu va genera nici un miros, deoarece activitatea productivă a fost restrânsă doar pentru  prelucrarea pieilor cromate sau a pieilor crust (piei brute prelucrate - gata tăbăcite). Mirosurile caracteristice unei tăbăcării (S.C. TAMIV S.A. in Brasov, str. Carpatilor)) rezultau din procesul de prelucrare a pieilor brute din fazele tehnologice de cenuşărire şi tăbăcire. În procesul de cenuşărire pentru depărarea pieilor brute de bovine conservate (prin sărare) se folosea sulfură de sodiu, apele uzate din aceasta fază tehnologică conţineau foarte multe substanţe organice  şi anorganice (păr, sânge, colagen, bălegar, sulfura, var, sare etc.), care în contact cu flotele de tabacire (flote acide), în staţia de epurare, exita riscul de a se produce degajări de hidrogen sulfurat – cel care creia disconfortul olfactiv, dacă nu se respecta strict procesul de epurare. De asemenea nu mai exista procesul de şeruire şi de colectare a deşeului – carne de var ,  a nămolului rezultat din staţia de epurare,din procesul de flotaţie, nămol care era compactat pe presa de nămol cu bandă, operaţii generatoare de mirosuri.  S.C. TAMIV BUSINESS S.R.L.  în noua locaţie nu  va avea  aceste două procese tehnologice generatoare de mirosuri şi apele uzate rezultate din procesele tehnologice, după omogenizare, se vor epura în staţia de epurare de la S.C. RAPTRONIC SRL

Protectia solului :

- Intretinerea in permanenta, in perfecta stare de functionare, a platformelor betonate si a drumurilor de acces si circulatie

- Eliminarea periodica a deseurilor

- Intretinerea sistemului de canalizare in buna stare de functionare

- Depozitarea controlata a deseurilor provenite de la ambalaje si medii uzate toxice si periculoase, in vederea distrugerii prin firme autorizate

- Depozitarea conform fiselor tehnice si de securitate a materiilor prime toxice si periculoase

Gestiunea deseurilor:din activitatea analizata vor rezulta deseuri menajere si deseuri industriale:

 

Denumirea deşeului

Cantitatea  maximă  prevăzută  fi generată

Starea fizica

solid – S,

lichid – L, semisolid– SS

 

Codul deseului

Managemetul deseurilor: cantitatea prevăzuta a fi generată si valorificata prin societati autorizate

Cantitatea eliminata

Ape uzate tehnologice

17.000 t/an

L

04.01.05

 

17.000 t/an

Deşeuri menajere

0,50 t/an

S

20 03 01

 

0,50 t/an

Deşeuri piei cromate

25  t/an

S

04.01.08

 

25  t/an

Deşeuri piei finite

0,5  t/an

S

04.01.09

 

0,50 t/an

Deşeuri metale feroase

0,50 t/an

S

17.04.05

0,50 t/an

 

Deşeuri met. neferoase

0,30 t/an

S

17.04.01

0,30 t/an

 

Deşeuri motoare elect.

0,30 t/an

S

16.01.22

0,30 t/an

 

Deşeuri hârtie reciclab.

0,10 t/an

S

15.01.01

0,10 t/an

 

Deşeuri plastic reciclab.

0,10 t/an

S

15.01.02

0,10 t/an

 

Deşeuri hârtie contaminată

0,25 t/an

S

15.01.10

0,25 t/an

 

Deşeuri plastic contaminată

0,25 t/an

S

15.01.10

0,25 t/an

 

Deşeuri hârtie abrazivă

0,25 t/an

S

04.01.99

0,25 t/an

 

Deşeuri masă lemnoasă

0,3 t/an

S

03.03.01

0,3 t/an

 

Deseurile generate, atit solide cit si lichide, vor fi  gestionate in regim de depozit temporar cu respectarea indicatiilor prevazute in norme urmind a fi eliminate prin firme externe autorizate.

 1. măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Datorita faptului ca functionarea obiectivului analizat este nedeterminata, nu s-au programat lucrari de închidere/demolare/dezafectare.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, pentru indepartarea riscurilor pentru muncitori si pentru a nu permite amestecarea cu deseurile nepericuloase, reciclabile mai usor. Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Tot ce ramine dupa selectare  este un ansamblu de materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai valorifica. Aceste materiale vor fi trimise la eliminare.

Pentru dezafactare este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

- Etapa I – Lucrari pregatitoare, care consta in general in stabilirea unui plan de actiune.

- Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa,care consta in operatii de  curatare, dezafectare propriu-zisa si indepartare controlata  a echipamentelor si deseurilor rezultate.

- Etapa III - Refacerea terenului,care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea  acestuia daca este cazul.

IV. Condiţii care trebuie respectate

 1. În timpul realizării proiectului:

-respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse prin certificatul de urbanism si de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

-deşeurile rezultate la faza de construire si functionare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; se va avea o deosebita atentie la manipularea substatelor folosite.

- nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titularul proiectului;

- pe parcursul derularii proiectului, emisiile de poluanti in mediu  se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de gospodarire a apelor nr.139/23.04.2010 emis de AN Apele Romane-DA Olt-SGA Brasov;

- echipamentele, utilajele si instalatiile folosite vor asigura incadrarea emisiilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;

- emisiile de poluanti in aer se vor incadra in limitele prevazute de Ord.462/1993 si STAS 12574/1987;

- nivelul de zgomot se va incadra in prevederile STAS 10009/1988;

 1. În timpul exploatării:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008;

-  Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de sursele staţionare;

-  STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea Apelor nr. 107/1996 modificată şi completată cu Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006, modificată şi completată de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001, modificată prin O.U.G. nr. 61/2006 aprobată prin  Legea nr. 27/2007;

- H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

-  H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

-  Operatorul va asigura, reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului, întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

Monitorizare:

-indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in canalizarea interioara pentru indicatorii stabiliti de SGA Brasov - masuratori cu frecventa stabilita de aceasta;

 -emisiile de poluanti in atmosfera , rezultate din surse dirijate(cosuri):  pulberi totale, SO2, NOx, CO cu frecventa anuala si de la centralele termice : SO2, NOx, CO cu frecventa anuala;

-nivelul de zgomot maxim admis la limita unitatii- conform STAS 10009/1988- la solicitarea organelor de control;

 1. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere: se vor respecta prevederile proiectelor tehnice si conditiile din avizele obtinute pentru aceasta faza.

V.Informaţii cu privirela procesul de participare a publicului în procedura derulată.

Autoritatea competenta pentru protecţia mediului a asigurat si garantat accesul liber la informaţie al publicului si participarea acestuia la luarea deciziei in procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

-Mediatizarea APM Brasov din 31.01.2011 pe pagina proprie de Internet a deciziei de emitere a acordului de mediu din CAT din 31.01.2011; mediatizarea titularului in ziarul Transilvania Expres din 03.02.2011, la sediul firmei in 01.02.2011 si la Primaria Ghimbav in 02.02.20011, a deciziei de emitere a acordului de mediu;

-Mediatizarea titularului, prin anunt la sediul propriu, a organizarii dezbaterii publice din data de 21.01.2011 si in ziarul Transilvania Expres din 28.12.2010; mediatizarea APM Brasov , pe pagina proprie de Internet, asupra organizarii dezbaterii publice, la sediul firmei in 23.12.2010, la Primaria Ghimbav in 27.12.2010;

-Mediatizarea APM Brasov din 03.05.2010 a deciziei de continuarea a procedurii de emitere a acordului de mediu cu realizarea evaluarii impactului asupra mediului, in CAT din 03.05.2010, pe pagina proprie de Internet ; mediatizarea titularului in ziarul Transilvania Expres din 06.05.2010, la sediul firmei in 06.05.2010,

-Mediatizarea APM Brasov pe pagina proprie de Internet privind depunerea solicitarii pentru obtinerea acordului de mediu din 08.02.2010,    mediatizarea titularului privind depunerea solicitarii de obtinere a acorului de mediu la Primaria Ghimbav in 03.02.2010.

Publicul interesat nu a participat la procesul decizional privind proiectul pe parcursul procedurii, conform Proces verbal din 21.01.2011.

Nu au fost  propuneri/observaţii justificate ale publicului interesat.

Nu s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării obiectivului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

 Ing. Ciprian Bancila                                                    SERVICIUL REGLEMENTARI,

                                                                                    Ing. Dorin Stoian

 

 

INTOCMIT : Consilier Catalin Stanculescu