Eticheta ecologica

CE ESTE ETICHETA ECOLOGICĂ?

 

            Eticheta ecologică europeană reprezintă un simbol grafic însoţit de un scurt text descriptiv, aplicat pe produs, ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ care insoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.

            Simbolul etichetei ecologice europene este o floare cu petale sub formă de steluţe.

            Eticheta ecologică europeană (Floarea Europeană), creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele/serviciile verzi, care nu afectează mediul.

            În ultimii 10 ani, eticheta ecologică europeană a devenit un simbol de dimensiune europeană pentru produse si servicii.

            Eticheta ecologică europeană are următoarele obiective:

 • încurajarea industriei de a proiecta şi realiza produse care să aibă un impact minim asupra mediului în timpul fazelor de producţie, de distribuţie, de consum şi utilizare, chiar şi în timpul eliminării, după folosire;
 • să furnizeze consumatorilor cele mai bune informaţii asupra impactului asupra mediului al produselor/serviciilor.

            Eticheta ecologică europeană identifică performanţa de mediu generală a produselor/serviciilor bazată pe analiza ciclului de viaţă.

            Ameliorarea calităţii mediului depinde de comportamentul responsabil al consumatorilor. Producătorii, importatorii, prestatorii de servicii şi comercianţii sunt cei care trebuie să ofere produse/servicii cu impact minim asupra mediului şi au rolul de a informa clienţii asupra importanţei alegerii acestora.

ETICHETAREA ECOLOGICĂ

            Etichetarea ecologică este o schemă facultativă, concepută să încurajeze operatorii economici să comercializeze bunuri/servicii cu un impact redus asupra mediului şi consumatorii europeni - inclusiv cumpărătorii publici şi privaţi - să le identifice uşor.

            Etichetarea ecologicăoperează pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii (criterii ecologice şi criterii de performanţă).

            Operatorul economic care doreşte să obţina eticheta ecologică europeană pentru unul sau mai multe din produsele sale trebuie să solicite acest lucru autoritaţii competente. Dacă produsul îndeplineşte cerinţele, atunci i se acordă eticheta ecologică europeană.

            Pentru toate grupele de produse/servicii, aspectele ecologice relevante şi criteriile corespunzătoare au fost identificate pe baza unor studii ştiinţifice complete asupra aspectelor de mediu legate de întregul ciclu de viaţă al acestor produse şi în urma consultării în cadrul Comitetului Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologică.

            Membrii acestui Comitet sunt reprezentanţi ai autorităţilor competente din toate statele membre ale Uniunii Europene, ONG-uri cu activitatea în domeniul protecţiei mediului, asociaţii ale consumatorilor, sindicate, producători şi distribuitori.

            Criteriile propuse de Comitetul Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologică pentru o categorie de produse/servicii trebuie să fie aprobate de Statele membre şi de Comisia Europeana înainte ca acestea să fie utilizate pentru acordarea etichetei ecologice pentru respectiva categorie de produse/servicii.
Procedurile de testare adecvată şi verificare pentru criterii au fost elaborate în manuale separate ale utilizatorilor.

            Un produs/serviciu individual trebuie să respecte toate criteriile (cheia, cea mai bună practică şi performanţă) în vederea acordării etichetei ecologice europene.

            Indiferent de grupa de produse/servicii, cerinţele de mediu se referă la calitatea aerului, calitatea apei, protejarea solului,  reducerea cantităţii de deşeuri generate, economisirea energiei, gestionarea resurselor naturale,  prevenirea fenomenului de încălzire globală, protejarea stratului de ozon, securitatea mediului, zgomot  şi biosecuritate.
           

            Produsele au impact asupra mediului în cadrul fiecărei etape a ciclului lor de viaţă:

 • Materii prime
 • Procesul de producţie
 • Distribuţie (inclusiv ambalare)
 • Utilizare / consum
 • Reutilizare / reciclare / eliminare

            Prin etichetarea ecologică se încearcă limitarea folosirii substanţelor:

 • Cu efecte negative asupra apei, aerului, solului
 • Cu risc ridicat de producere a afectelor cancerigene, alergice, etc.

            Criteriile care stau la baza acordării etichetei ecologice europene încurajează aplicarea celor mai bune practici în scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei precum şi reciclarea produselor.

            Criteriile ecologice pentru un grup de produse sunt valabile pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani. Revizuirea criteriilor se realizează în funcţie de progresul tehnic al produselor.

CATEGORII DE PRODUSE ŞI SERVICII

            Eticheta ecologică europeană vizează 24 grupe de produse din diferite sectoare de activitate şi 2 activităţi din domeniul serviciilor.

PRODUSE DE CURĂŢARE

 • Detergenţi pentru maşini de spălat vase    
 • Detergenţi de vase pentru spălare manuală   
 • Detergenţi universali şi detergenţi pentru grupuri sanitare  
 • Săpunuri, şampoane şi balsamuri de păr

PRODUSE DE HÂRTIE

 • Hârtie absorbantă  
 • Hârtie copiativă şi hârtie grafică  

PRODUSE PENTRU CASĂ

 • Materiale pentru pardoseli rigide   
 • Vopsele şi lacuri de interior  
 • Saltele de pat   

PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ  

 • Amelioratori de sol
 • Substraturi de cultură

PRODUSE ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE

 • Maşini de spălat rufe, de uz casnic  
 • Maşini de spălat vase, de uz casnic  
 • Aparate frigorifice   
 • Televizoare  
 • Lămpi electrice  
 • Calculatoare portabile   
 • Calculatoare personale  
 • Aspiratoare  

ARTICOLE DE ÎNCĂLŢĂMINTE   

      TEXTILE

 • Îmbrăcăminte, lenjerie de pat, textile de interior  

SERVICII   

 • Servicii de cazare turistică
 • Servicii de camping

      POMPE DE CĂLDURĂ  

 

      LUBRIFIANŢI   

            Unele criterii de acordare a etichetei ecologice pentru anumite produse/servicii sunt în curs de revizuire, alte criterii se vor propune pentru alte grupe de produse decât cele prezentate mai sus.

Eticheta ecologică  europeană  nu se acordă  alimentelor, băuturilor şi produselor medicale!

AVANTAJELE ETICHETĂRII ECOLOGICE

CREDIBILĂ

            Eticheta ecologică europeană este bazată pe studii ştiinţifice. Criteriile de atribuire se realizează pe baza unei analize ştiinţifice a impactului produsului pe tot parcursul ciclului său de viaţă.

FIABILĂ

            Eticheta ecologică europeană este acordată de MINISTERUL MEDIULUI.

Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologiceeste un organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului.

VIZIBILĂ

Eticheta ecologică europeană acoperă o gamă largă de produse, contribuind la alegerea cumpărătorului prin simbolul său aplicat pe acestea.

ETICHETA ECOLOGICĂ EUROPEANĂ - instrument al dezvoltării durabile

Schema de etichetare ecologică este parte a unei strategii europene care promovează producţia şi consumul durabil. Promovarea produselor etichetate ecologic contribuie la utilizarea efficientăa resurselor şi la un nivel ridicat de protecţie a mediului.

                ETICHETA ECOLOGICĂ EUROPEANĂ:

 • promovează conceperea, comercializarea şi utilizarea produselor/serviciilor care au un impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viaţă
 • are un caracter selectiv
 • atestă calitatea utilizarii unui produs/serviciu şi calitatea sa ecologică
 • garantează o selectivitate a produselor/serviciilor prin nivelul de exigenţă a criteriilor care stau la baza acordării ei
 • are un caracter dinamic şi evolutiv;
 • este atribuită pentru o anumită perioadă de timp echivalentă cu valabilitatea criteriilor
  (3-5 ani), urmând ca solicitarea acesteia sa fie reînnoită.
 • are un caracter voluntar

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ

Eticheta ecologică europeană este “paşaportul” care autorizează libera circulaţie a produselor pe teritoriul european.

SELECTIVITATEA

Eticheta ecologică este acordată numai acelor produse/servicii cu un impact minim asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viaţă.

FUNCŢIONALITATE PE BAZA ANALIZEI CRITERIILOR

Criteriile de acordare se bazează pe studii care analizează impactul produsului/serviciului asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viaţă, începând cu extracţia materiilor prime în perioada de pre-producţie şi continuând cu producţia, distribuţia şi eliminarea finală a acestuia.

VOLUNTARĂ

Operatorul economic nu este obligat să aplice eticheta ecologică europeană pe produse/servicii. Este o alegere voluntară a acestuia.

AVANTAJELE ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE PENTRU OPERATORII ECONOMICI

 

SPOREŞTE ÎNCREDEREA CLIENŢILOR

Dacă obiectivul operatorului economic este acela de a creşte fidelitatea clienţilor şi încrederea pentru produsele sale, eticheta ecologică europeană este un real suport, aceasta fiind cel mai bun mijloc de a răspunde întrebărilor din ce în ce mai multe ale consumatorilor, oferindu-le o informare mult mai fiabilă asupra produselor, fondată pe baze ştiinţifice.

ÎNTĂREŞTE IMAGINEA FIRMEI

Eticheta ecologică europeană contribuie la consolidarea poziţiei firmei în faţa clienţilor, în ceea ce priveşte angajamentul luat în lupta pentru protectia mediului.

ÎMBUNĂTĂŢEŞTE IMAGINEA DE MARCĂ

Eticheta ecologică reprezintaă un "alt semn de calitate" pentru produse, capabil să îmbunătăţească imaginea de marcă.

PAŞII PENTRU OBŢINEREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

1. Verificarea eligibilităţii produsului

Produsul/serviciul trebuie să aparţină uneia din grupele de produse/servicii care pot obţine eticheta ecologică europeană.
Acesta trebuie să indeplinească următoarele condiţii:

 • potenţial ridicat de protecţie a mediului
 • avantaje competitive pentru producătorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii
 • cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări

2. Verificarea eligibilităţii companiei

Pot solicita acordarea etichetei ecologice europene operatorii economici:

 • producători, importatori, prestatori de servicii , comercianţi

3. Contactarea autorităţii competente

Ministerul Mediuluieste autoritatea competentă la nivel naţional, pentru acordarea etichetei ecologice europene.

4. Completarea formularelor de solicitare

Operatorul economic care doreşte să obţină eticheta ecologică europeană trebuie să depună un dosar care să demonstreze că produsul corespunde exigenţelor ecologice stabilite de către Comisia Europeană.

5. Evaluarea solicitării şi acordarea etichetei ecologice europene

Autoritatea competenta primeşte solicitarea şi, dacă criteriile ecologice sunt respectate, informează Comisia Europeană de decizia sa de acordare a etichetei ecologice europene.

Autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice este MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR.

Pe lângă Ministerul Mediului si Padurilor funcţionează Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice*) ca organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice.

*) Structura Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice:

 • 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului
 • 1 reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • 1 reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • 1 reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu
 • 1 reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
 • 4 reprezentanti ai patronatelor din domeniile supuse etichetării
 • 4 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului şi protecţiei consumatorilor

PROCEDURA DE OBŢINERE A ETICHETEI ECOLOGICE

SOLICITAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

            Operatorii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianţi - care doresc să obţină eticheta ecologică europeană înaintează solicitările Ministerului Mediului. Totodată, aceştia trebuie să depună un dosar care să demonstreze că produsul corespunde exigenţelor ecologice, stabilite de Comisia Europeană.

            Testarea şi verificarea produselor în procesul de evaluare a performanţelor acestora se realizează de către institute acreditate specializate,. Încercările se pot efectua şi în alte institute din străinătate, ale căror laboratoare sunt acreditate.

EVALUAREA SOLICITĂRII ŞI ACORDAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

            Ministerul Mediului si Padurilor  primeşte solicitarea şi, dacă criteriile ecologice şi de performanţa sunt respectate, informează Comisia Europeană de decizia sa de acordare a etichetei ecologice europene.

            Comisia publică aceasta decizie pe web-site-ul etichetei ecologice europene.

            Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice, propune modificările corespunzătoare cu privire la informatiile care urmează să fie incluse pentru obţinerea etichetei ecologice.

            După acordarea drepturilor de utilizare a etichetei ecologice europene, autoritatea competentă încheie cu operatorul economic un contract prevăzut în HG nr. 236/2007, prin care se stabilesc condiţiile de utilizare a acesteia.

            Autoritatea competentă trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică.

            În cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică, este necesară o noua solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.

 

CONTROLUL PERIODIC

            Pentru a garanta durata conformităţii produsului la exigenţele etichetei ecologice europene, autoritatea competentă - Ministerul Mediului, inclusiv reprezentanţii abilitaţi, au dreptul la controale periodice la beneficiari.

            Astfel, beneficiarul este controlat dacă respectă criteriile aferente categoriei de produse şi condiţiile de utilizare, precum şi dispoziţiile contractului încheiat.

            Revizuirea criteriilor ecologice pentru fiecare produs se face la o perioadă cuprinsă între 3 şi
5 ani.
            Prin urmare, eticheta ecologică este atribuită doar pentru o anumită perioadă de timp echivalentă cu valabilitatea criteriilor, urmând ca solicitarea acesteia să fie reînnoită.