CADRU GENERAL LABORATOR

 

Laboratorul APM Braşov

APM Braşov gestionează funcţionarea la nivel local a laboratorului pentru analiza aerului, solului, zgomotului şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie. Laboratorul APM Braşov a implementat şi menţine sistemul de management al calităţii conform referenţialului SR EN ISO 17025.

Principalele atribuţii ale laboratorului APM Braşov:

 1. implementează şi menţine un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratorului şi a staţiilor prevăzute în <LLNK 12011   104 10 201   0 18>Legea nr. 104/2011privind calitatea aerului înconjurător;
 2. efectuează, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu în limita capabilităţii;
 3. efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 4. asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului, pe care le transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 5. elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;

Prezentare Laborator APM Braşov

Sediulpermanent al Laboratorului APM Braşov:

 • laborator de analize fizico-chimice pe probe de mediu: pulberi fracţiile PM10 şi PM2,5 din aer, precipitaţii şi sol;
 • staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului (S.S.R.M. Braşov), parte integrantă a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RN.S.R.M.).

În afara sediului permanent al Laboratorului APM Braşov:

 • 5 staţii automate de monitorizare a calităţii aeruluidin cadrul RNMCA;
 • staţia automată de monitorizare debit de doză gama din aer;
 • 24 de puncte de monitorizare nivel de zgomot echivalent din mediul urban;
 • puncte pentru determinarea concentraţiei de poluanţi gazoşi (NOx, SOx şi CO).

 

Pentru mai multe informaţii accesaţi  ACTIVITATE LABORATOR


Comanda incercari

Lista incercari din Laborator si Tarife

Norme de prelevare transport