Back

ANUNȚURI CAT din data de 03.04.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 03.04.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

       deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

  •  

„Obținere Ac pentru construire PARK & RIDE Bartolomeu”, în jud. Brașov, mun. Brașov,

      Șoseaua Cristianului, f.n. , identificat prin CF nr. 140219 , nr. cad. 140219 ; titular  MUNICIPIUL 

BRAȘOV - SERVICIUL INVESTIȚII

-     deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

  • „Fabricarea brichetelor din paie și resturi vegetale”, în jud. Brașov, com. Lisa, sat Lisa, nr. 162 ; titular PFA GAVRILĂ LAURENȚIU
  • „Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton”, în jud. Brașov, oraș Zărnești, str. Mihai Eminescu, nr. 1 ;  titular  SC PFA EFFLE VERPA CKUNG WERK SRL

 

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.