Back

ANUNȚURI CAT din data de 10.02.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 10.02.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

 

SC SUT-ICIM SA –  Exploatare agregate minerale, com. Vulcan, terasa pr. Barsa;

SC AFI PALACE BRAȘOV prin DORON KLEIN și ILAN KALIMI - „ Modificarea temei de proiectare pe parcursul execuției lucrărilor la Centrul comercial AFI PALACE Brașov - spații comerciale, alimentație publică și parcaje, după cum urmează : schimbarea configurațiilor și materialelor tuturor fațadelor clădirii parcajului suprateran multietajat; reducerea cu un nivel  a  construcției  parcajului  suprateran  multietajat  (  de  la  cota  +  29, 92  la  cota  + 26, 52 ) ( de la regimul de înălțime autorizat S + P + 6 E la regimul de înălțime  S + P + 5 E );  extinderea  prin  supraetajare  a  zonei  comerciale  insulare  centrale  ( între anexele C - J/18 - 27 );  mărirea  suprafețelor  etajelor  tehnice  intermediare  ( nivelele + 3, 40/ + 9, 86/ + 15, 98 );  adăugarea  unei  scări  de  evacuare metalice ( de la cota + 0, 00  la  cota + 12, 90 ) și prelungirea balconului metalic ( de la cota + 12, 60 m ) pe fațada de est; modificarea golurilor arhitecturale în zona galeriei comerciale etaj 1 ( + 6, 46 ); adăugarea unor scări rulante între zona insulară a etajului 1 ( + 6, 46 ) și etajul 2 ( + 12, 92 ); adăugare scară metalică interioară între etaj 1 și zona GYM - etaj 2;  partajarea nucleului 6 în :  zona  lifturi  și  zona  scări;  adăugare  cameră  pompe  HVAC la cota + 18, 36 ( între axele L - N/10 - 14 ) ”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, Bulevarul 15 Noiembrie, nr. 78.

MUNICIPIUL BRAȘOV pentru OPERATOR COMPANIA APA BRAȘOV –  „Obținere A.C. pentru extindere rețea apă și rețea canalizare – zona str. Narciselor, Municipiul Brașov” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Mun. Brașov, zona străzii Narciselor

SC  MAURER  IMOBILIARE SA prin  SC LUC - INSTAL 200 SRL -  „Obținere AC pentru extindere rețele apă - canal și branșamente aferente ansamblului de locuințe” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Brașov, str. Ioan Popasu

S.C. ALPENSIDE S.R.L. -  „Exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul (groapa de împrumut) Ovidiu, județul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Râșnov zona DJ 112B f.n., identificat prin CF 108769 Râșnov, nr. cad 108769

 

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

  SC VECTRA INTERNATIONAL SRL -  Întocmire PUZ „Parc logistic, hale mică producție, spații depozitare”, în Codlea, DJ 112A Codlea - Vulcan;

S.C. AGROINTENS S.A. -   ELABORARE PUZ - EXTINDERE ANEXĂ EXPLOATARE AGRICOLĂ SPAȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, propus a fi implementat în județul Brașov, comuna Viștea, identificat prin CF nr. 102895 Viștea, nr. cad. 102895 - teren, nr. cad. 102895-C1, 102895-C2 - construcții și CF nr. 102896 Viștea, nr. cad. 102896 - teren, nr. cad. 102896-C1 - construcție.

 

 

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.