Back

ANUNȚURI CAT din data de 20.01.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 20.01.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV -  „Lucrari de reparații capitale pod peste Râul Olt pe DJ 103 G, KM 0+553 M - limita cu județul Covasna” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Maierus, domeniul public;

MUNICIPIUL BRAȘOV prin DIRECȚIA TEHNICĂ pentru CEETRUS ROMANIA SRL -  Obținere A.C pentru amenajare stradă și sistem de iluminat public propus a se realiza in judetul Brasov, mun. Brașov, str. Camil Petrescu sector cuprins între str. Tudor Arghezi și str. Zaharia Stancu

SC BREMSINVEST KURFGRUP SRL -  „Extindere rețea de apă și canalizare” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Sânpetru, Calea Hărmanului nr. 168

SC COSMOPOLIT DEVELOPMENT SRL –  Construire locuinte colective cu spatii comerciale la parter, mun. Brasov, str. Mihai Viteazu, nr. 1-3;

S.C. NICOGREC COM S.R.L. -  „REALIZARE BAZINE DE PRODUCȚIE PĂSTRĂV ȘI ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE”, propus a se realiza în județul Brașov, comuna Crizbav, str. Pădurii, nr. 333 E;

 

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

CIUNGARA ROXANA-ANDREEAIntocmire PUZ-Construire locuinte in comuna Cristian, strada Brazilor, nr. FN;

 

  Deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru:

SC AVICOD SRL - autorizatie integrata de mediu,  decizie de emitere - Ferma de crestere pasari - Codlea, extravilan, km. 2A (Ferma 6);

 

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.